Wzrost mnożników kwoty bazowej- już się ukazał projekt na stronie RCL


27 czerwca 2019 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 27 czerwca 2019 r.na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich, który zakłada wzrost mnożników kwoty bazowej:
– kurator specjalista – z 2,51 do 2,56,
– starszy kurator zawodowy – z 2,21 do 2,26,
– kurator zawodowy – z 1,91 do 1,97 oraz
– aplikant kuratorski – z 1,17 do 1,25.

Jak wynika z uzasadnienia

Przewiduje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Przepisy rozporządzenia znajdą zaś zastosowanie do ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego kuratorów zawodowych oraz aplikantów kuratorskich począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r.

Poniżej Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

* * * * *