Projektowane zmiany w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich


21 czerwca 2019 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

kalendarz_krkTrwają prace nad projektem zmian ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Zgodnie z uzasadnieniem projektu:

Projektowana ustawa porządkuje i systematyzuje materię dotyczącą spraw nieletnich, inkorporując te uregulowania u.p.n., które mimo upływu lat nie straciły aktualności. (…) Zmiana niektórych przepisów wiązała się natomiast z koniecznością ich dostosowania do obowiązujących w Polsce standardów międzynarodowych. Projekt reguluje również szereg kwestii, które Konstytucja RP rezerwuje dla aktu prawnego o randze ustawy, tymczasem niektóre z nich unormowane były dotychczas w aktach prawnych niższego rzędu. Ponadto przewiduje się całkiem nowe rozwiązania, które–wedle założeń–wzmocnią efektywność oddziaływań podejmowanych względem nieletnich.

W ramach konsultacji społecznych,  Prezydium Krajowej Rady Kuratorów, przesłało szczegółowo opracowane uwagi oraz propozycje  zmian projektowanych zapisów. Z opracowaniem opublikowanym na stronie RCL można zapoznać się korzystając z następującego linku Uwagi KRK
Uwagi do projektu zgłosiło także szereg instytucji i organów powiadomionych o możliwości ich zgłaszania. Ze stanowiskami zgłoszonymi w ramach konsultacji publicznych można zapoznać się TUTAJ!

Opis i opinie na temat części zmian, jakie proponuje resort w ustawie, podnosi w artykule „MS: Ośrodki wychowawczo-adaptacyjne powstaną ze schronisk i poprawczaków” z dnia 19 czerwca 2019 r. Pani Patrycja Rojek – Socha. Artykuł dostępny jest na Prawo.pl, a bezpośrednio można zapoznać się z nim klikając w następujący link www.prawo.pl/prawnicy-sady/kiedy-dziecko-trafi-do-osrodka-wychowawczo-adaptacyjnego,433373.html

* * * * *