Lęborskie Wydarzenia 2019


13 czerwca 2019 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

 

Lębork, dnia 07 czerwca 2019 r.

  

                                                              Szanowni Państwo

 

          W imieniu organizatorów XIII Lęborskich Wydarzeń przedstawiamy agendę tegorocznych spotkań, informując zarazem, że naszym partnerem jest Terenowa Rada ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego:

28.06.2019

XIII Międzynarodowa Konferencja Między nauką i praktyką. Prawne, psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne konteksty resocjalizacji.

 • 9.30 – spotkanie u Burmistrza Miasta
 • 10.00 – Otwarcie konferencji i przywitanie gości dr Michał Szykut (WNP UMK w Toruniu, ZKSS w Lęborku)
 • 10.15 – wprowadzenie w tematykę konferencji prof. dr hab. Piotr Chomczyński (Uniwersytet Łódzki)
 • 10.20 – Przestępca seksualny. Prawdy i mity, czyli pomiędzy wiedzą naukową a społeczną percepcją, prof. zw. dr hab. Beata Pastwa – Wojciechowska (Uniwersytet Gdański)
 • 10.40 – dyskusja
 • 10.50Krytyka diagnozowania opartego na szacowaniu ryzyka. Perspektywa prawnokarna i kryminologiczna, prof. dr hab. Wojciech Zalewski (Uniwersytet Gdański)
 • 11.10 – dyskusja
 • 11.20 – Offender Managament in Custody, Robert Cotterell Mentoring Services Menager (Wielka Brytania)
 • 11.45 – dyskusja
 • 11.55 – Różnice i podobieństwa w funkcjonowaniu emocjonalnym osób doświadczających przemocy domowej – raport z badań, dr Joanna Główczewska (Uniwersytet Gdański)
 • 12.15 – dyskusja
 • 12.25 – 12.45 – przerwa kawowa
 • 12.45 – Nieletni w meksykańskich kartelach narkotykowych. Sposoby rekrutacji i selekcji, prof. dr. hab. Piotr Chomczyński (Uniwersytet Łódzki)
 • 13.05 – dyskusja
 • 13.15 – Resocjalizacja w warunkach wolności dozorowanej. Teoria versus praktyka, dr Katarzyna Witkowska – Rozpara (IPSiR Uniwersytet Warszawski)
 • 13.35– dyskusja
 • 13.45 – Penitentiary probation in Ukraine and ways to development, Gen. Prof. Evgene Barash (Instytut Służby Więziennej w Kijowie)
 • 14.05 – dyskusja
 • 14.15 – Siła, opór i zmiana młodzieży skonfliktowanej z prawem, dr hab. Przemysław Frąckowiak (WWSSE w Środzie Wielkopolskiej)
 • 14.25 – dyskusja
 • 14.30 – podsumowanie obrad i zakończenie konferencji (dr hab. Przemysław Frąckowiak)
 • 15.00 – obiad w restauracji Różana.
 • 17.00 – objazd okolic Lęborka przez uczestników II Kuratorskiego Zlotu Motocyklowego, połączone z kwestowaniem na rzecz Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne
 • 19.00 – Spotkanie integracyjne w Klubie Różana

 

29.06.2019

 • 10.00 – 14.30 XIII Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski
 • 15.00 – Grill dla uczestników XIII Lęborskich Wydarzeń
 • 21.00 – Spotkanie taneczne  Klub Różana.

 

30.06.2019

9.30 – spotkanie Przedstawicieli WSKS z delegacjami z Ukrainy i Wielkiej Brytanii.

 

W imieniu organizatorów informujemy, że w ramach XIII Lęborskich Wydarzeń będziemy kwestować na rzecz Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne.

                                                                                   

                                                                                                                                                                 Zapraszamy serdecznie

                                                                                        Komitet Organizacyjny

* * * * *