Artykuł na www.koszalininfo.pl i www.gk24.pl


30 czerwca 2019 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

zyczenia         Wykonanie orzeczenia Sądu w zakresie odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, to jeden z obowiązków sądowych kuratorów zawodowych rodzinnych – o dużym stopniu trudności. Celem podejmowanych przez kuratorów działań jest przekazanie wskazanej osoby małoletniej uprawnionemu.

Z wykonaniem takiego skomplikowanego zadania, zmierzyli się sądowi kuratorzy zawodowi z II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Koszalinie.

Szczegółowy opis na stronie www.koszalininfo.pl w artykule pt. Spektakularna akcja służb i Krzysztofa Rutkowskiego pod Koszalinem. Jedna osoba zatrzymana

Źródło: koszalininfo.pl/spektakularna-akcja-sluzb-i-krzysztofa-rutkowskiego-pod-koszalinem-jedna-osoba-zatrzymana-foto-filmy/

O zdarzeniach informuje także www.gk24.pl w artykule Krzysztof Rutkowski na tropie. Akcja pod Koszalinem

Źródło: gk24.pl/krzysztof-rutkowski-na-tropie-akcja-pod-koszalinem-wideo-zdjecia/ar/c1-14243305

* * * * *

Wzrost mnożników kwoty bazowej- już się ukazał projekt na stronie RCL


27 czerwca 2019 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 27 czerwca 2019 r.na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich, który zakłada wzrost mnożników kwoty bazowej:
– kurator specjalista – z 2,51 do 2,56,
– starszy kurator zawodowy – z 2,21 do 2,26,
– kurator zawodowy – z 1,91 do 1,97 oraz
– aplikant kuratorski – z 1,17 do 1,25.

Jak wynika z uzasadnienia

Przewiduje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Przepisy rozporządzenia znajdą zaś zastosowanie do ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego kuratorów zawodowych oraz aplikantów kuratorskich począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r.

Poniżej Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

* * * * *

Informacja Ministra Sprawiedliwości na temat sytuacji kurateli sądowej w Polsce


26 czerwca 2019 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka – transmisja posiedzenia z dnia 26.06.2019 r. -z udziałem Przedstawicieli Krajowej Rady Kuratorów

* * * * *

Życzenia Krajowej Rady Kuratorów


25 czerwca 2019 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

* * * * *

Dzień kuratora sądowego


25 czerwca 2019 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

zyczenia

 

W tym szczególnym Dniu,

życzenia spełnienia wszystkich marzeń i planów życiowych oraz sukcesów w życiu zawodowym, przynoszących wiele satysfakcji i motywacji do podążania w wybranym kierunku,

życzy Zespół Administracyjny

* * * * *

Następna strona »