Posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów V kadencji


7 maja 2019 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

nik W dniach 11-12 kwietnia 2019 r.. w Warszawie odbyło się kolejne – IV posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów V kadencji. Posiedzeniem kierował Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów Pan Grzegorz Kozera.

W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Jacek Przygucki i Naczelnik Wydziału Kurateli Pan Łukasz Burliga a także Minister Pani Beata Kempa.
W czasie obrad poruszono istotne zagadnienia dotyczące funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej. Podjęte zostały uchwały, które zamieszczamy poniżej wraz z komunikatem z posiedzenia.
2019.04.11-12 – Komunikat z IV posiedzenia KRK
2019.04.12 – Uchwała Nr 1 dot. powołania H.Pawlaczyka na eksperta KRK
2019.04.12 – Uchwała Nr 2 dot. podziękowań dla R.Cieszko
2019.04.12 – Uchwała Nr 3 dot. stanowiska w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2019 roku
2019.04.12 – Uchwała Nr 4 dot. budżetu na 2020 rok
2019.04.12 – Uchwała Nr 5 dot. przyznania medali
2019.04.12 – Uchwała Nr 6 dot. III Kongresu Kuratorskiego
2019.04.12 – Uchwała Nr 7 dot. stworzenia listy kuratorów ze stopniem naukowym doktora lub wyższym
2019.05.07 – Minister Sprawiedliwości- wykonanie uchwały nr 3 i 4 (pismo przewodnie) 23.V.2019
2019.05.07 – Sekretarz Stanu w MS- dot. spotkanie ws. kwestii budżetowych 24.V.2019
2019.05.07 – Informacja o działalności 24.V.2019

* * * * *