XIII Lęborskie Wydarzenia 2019


29 kwietnia 2019 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

 

 

Lębork, dnia 18 kwietnia 2019 r.

                                                                                                                                  Szanowni Państwo

                                                                        

            Uprzejmie informujemy, że tegoroczna XIII edycja Lęborskich Wydarzeń tj. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski oraz II Międzynarodowy Kuratorski Zlot Motocyklowy odbędą się w dniach 28.06.19 r. – 29.06.2019 r.

Temat tegorocznych konferencyjnych obrad to: Między nauką i praktyką. Prawne, psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne konteksty resocjalizacji. W ramach obrad odniesiemy się do Jubileuszy: 100 – lecia Kurateli Sądowej i 100 – lecia Służby Więziennej w Polsce oraz 20 – lecia Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych. Nowym parterem organizatorów będzie Terenowa Rada ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego. Wśród konferencyjnych gości witamy: Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku oraz Panią Prezes Sądu Rejonowego w Lęborku, prof. dr hab. Beatę Pastwę – Wojciechowską (Uniwersytet Gdański) prof. Jarosława Utrata – Mileckiego (IPSIR Uniwersytet Warszawski), prof. Wojciecha Zalewskiego (Uniwersytet Gdański)  oraz koleżanki i kolegów z Wielkiej Brytanii i Ukrainy.

 

Prosimy o wpłacanie kwoty 50 zł na konto 60 1020 4649 0000 7602 0234 6856 PKO BP. W ramach opłaty organizatorzy gwarantują: przerwę kawową i obiad w czasie konferencyjnych obrad oraz uczestnictwo w barbecue podsumowującym rozgrywki piłkarskie.

Wpłat imiennych prosimy dokonywać: odbiorca Martyna Miklińska z dopiskiem XIII Lęborskie Wydarzenia 2019.

Termin zamknięcia konta wyznaczamy na 24.06.2019 r.

 

Informacji  udziela:

  1.   Kurator Martyna Miklińska nr tel. 691 632 878
  2.   Kurator Witold Czubak – odnośnie II Kuratorskiego Zlotu Motocyklowego nr tel. 62 592 61 59

 Szczegółowa agenda wydarzeń zostanie Państwu przekazana do 21.06.2019 r.

                                                                                  

                                                  Zapraszamy serdecznie

                                                             

                                              dr Michał Szykut

                                              Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

                                            prof. Piotr Chomczyński

                                          dr hab Przemysław Frąckowiak

 

* * * * *