Dozór Elektroniczny – Rozporządzenie


3 kwietnia 2019 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 marca 2019 roku, pod pozycją 573 z 2019 r. ogłoszone zostało Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego.

Link do publikacji w Dzienniku Ustaw
RMS-dozór elektroniczny z 11.3.2019

* * * * *