XIII Lęborskie Wydarzenia 2019


29 kwietnia 2019 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

 

 

Lębork, dnia 18 kwietnia 2019 r.

                                                                                                                                  Szanowni Państwo

                                                                        

            Uprzejmie informujemy, że tegoroczna XIII edycja Lęborskich Wydarzeń tj. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski oraz II Międzynarodowy Kuratorski Zlot Motocyklowy odbędą się w dniach 28.06.19 r. – 29.06.2019 r.

Temat tegorocznych konferencyjnych obrad to: Między nauką i praktyką. Prawne, psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne konteksty resocjalizacji. W ramach obrad odniesiemy się do Jubileuszy: 100 – lecia Kurateli Sądowej i 100 – lecia Służby Więziennej w Polsce oraz 20 – lecia Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych. Nowym parterem organizatorów będzie Terenowa Rada ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego. Wśród konferencyjnych gości witamy: Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku oraz Panią Prezes Sądu Rejonowego w Lęborku, prof. dr hab. Beatę Pastwę – Wojciechowską (Uniwersytet Gdański) prof. Jarosława Utrata – Mileckiego (IPSIR Uniwersytet Warszawski), prof. Wojciecha Zalewskiego (Uniwersytet Gdański)  oraz koleżanki i kolegów z Wielkiej Brytanii i Ukrainy.

 

Prosimy o wpłacanie kwoty 50 zł na konto 60 1020 4649 0000 7602 0234 6856 PKO BP. W ramach opłaty organizatorzy gwarantują: przerwę kawową i obiad w czasie konferencyjnych obrad oraz uczestnictwo w barbecue podsumowującym rozgrywki piłkarskie.

Wpłat imiennych prosimy dokonywać: odbiorca Martyna Miklińska z dopiskiem XIII Lęborskie Wydarzenia 2019.

Termin zamknięcia konta wyznaczamy na 24.06.2019 r.

 

Informacji  udziela:

  1.   Kurator Martyna Miklińska nr tel. 691 632 878
  2.   Kurator Witold Czubak – odnośnie II Kuratorskiego Zlotu Motocyklowego nr tel. 62 592 61 59

 Szczegółowa agenda wydarzeń zostanie Państwu przekazana do 21.06.2019 r.

                                                                                  

                                                  Zapraszamy serdecznie

                                                             

                                              dr Michał Szykut

                                              Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

                                            prof. Piotr Chomczyński

                                          dr hab Przemysław Frąckowiak

 

* * * * *

Życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy z Ministerstwa Sprawiedliwości


20 kwietnia 2019 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Życzenia nadesłane przez Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobrę i Wiceministra Sprawiedliwości Pana Łukasza Piebiaka dla Kuratorskiej Służby Sądowej.

* * * * *

ŻYCZENIA WIELKANOCNE OD KRAJOWEJ RADY KURATORÓW


20 kwietnia 2019 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

* * * * *

Nowelizacja Ustawy o kuratorach sądowych


4 kwietnia 2019 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – została w dniu 3 kwietnia 2019 r. podpisana przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

Aktualizacja:
Ustawa w dniu 19.04.2019 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Odnośnik do publikatora

Znowelizowane przepisy Ustawy o kuratorach sądowych wchodzą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

* * * * *

Dozór Elektroniczny – Rozporządzenie


3 kwietnia 2019 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 marca 2019 roku, pod pozycją 573 z 2019 r. ogłoszone zostało Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego.

Link do publikacji w Dzienniku Ustaw
RMS-dozór elektroniczny z 11.3.2019

* * * * *

Następna strona »