Interpelacja w sprawie nowelizacji ustawy o kuratorach sadowych


21 marca 2019 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

sejm_logo-2

W dniu 12 marca 2019r. do Ministra Sprawiedliwości została skierowana interpelacja nr 30260 w sprawie nowelizacji ustawy o kuratorach sadowych, której autorką jest  posłanka Aldona Młyńczak. Czytamy tam , że:

„Od lat istnieje konieczność nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych, o czym wielokrotnie informowała Krajowa Rada Kuratorów oraz osoby wykonujące obowiązki kuratorów sądowych. W lutym 2019 r. wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak zapowiadał w mediach, że do nowelizacji nie dojdzie, a ministerstwo w marcu przygotuje projekt nowej ustawy o kuratorach. Informacje o przygotowywanej ustawie nie są w sposób dostateczny przekazywany organizacjom zrzeszającym kuratorów, a prace nad ustawą, o ile się toczą, to przebiegają za zamkniętymi drzwiami. Na próżno szukać projektu ustawy o kuratorach na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości czy Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Tworzenie nowego prawa bez udziału samych zainteresowanych, czyli grupy zawodowej kuratorów sądowych, mija się z celem.”

W interpelacji posłanka Aldona Młyńczak zwróciła się do Ministra Sprawiedliwości z następującymi pytaniami:

1.Czy Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje projekt nowelizacji albo projekt nowej ustawy o kuratorach sądowych? Jeśli tak, to gdzie jest dostępna treść przygotowywanych regulacji? Czy projekty zostały przekazane do konsultacji kuratorom, organizacjom pozarządowym lub Krajowej Radzie Kuratorów?

2. Czy Ministerstwo Sprawiedliwości w projektowanych przepisach uwzględni konieczność rozliczania kosztów dojazdów kuratorów sądowych do miejsc wykonywania swojej pracy? Czy przewiduje stworzenie jasnego i przejrzystego modelu pokrywania kosztów, umożliwiającego właściwe i sprawne wykonywanie obowiązków kuratora sądowego?

3.Jakie nowe szczególne środki ochrony prawnej lub procedury realizowania obowiązków kuratora sądowego przewiduje Ministerstwo Sprawiedliwości w projektowanej ustawie, by zmniejszyć podejmowane przez kuratorów sądowych ryzyko utraty zdrowia, a nawet życia podczas realizowania zleconych im zadań? Czy Ministerstwo Sprawiedliwości jest świadome rosnącej liczby ataków na kuratorów sądowych i sytuacji stanowiących bezpośrednie naruszenie nietykalności osobistej kuratorów sądowych?
więcej

* * * * *

Projekt ustawy o nieletnich


20 marca 2019 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |


W dniu 20 marca 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się Projekt ustawy o nieletnich . W uzasadnieniu do projektu możemy przeczytać

Od momentu uchwalenia u.p.n. minęło 35 lat. To czas, który przyniósł poważne zmiany w rzeczywistości społecznej, obserwowane m.in. w obszarze zachowań najmłodszych członków społeczeństwa  niezbędne jest zatem opracowanie całościowego aktu prawnego, który porządkuje i systematyzuje materię dotyczącą spraw nieletnich, inkorporując te uregulowania u.p.n., które mimo upływu lat nie straciły aktualności. Część aktualnych regulacji wymaga stosownej korekty, ukierunkowanej na optymalizację przewidzianych rozwiązań prawnych lub dostosowanie do standardów międzynarodowych. Należy także uregulować szereg kwestii, które Konstytucja RP rezerwuje dla aktu prawnego o randze ustawy, tymczasem niektóre z nich unormowane były dotychczas w aktach prawnych niższego rzędu. Dodatkowo przedmiotowa materia wymaga wprowadzenia także nowych rozwiązania, które wzmocnią efektywność oddziaływań podejmowanych względem nieletnich.

Projektowana ustawa porządkuje i systematyzuje materię dotyczącą spraw nieletnich. Projekt ustawy o nieletnich obejmuje 6 działów, w których uregulowano odrębne zespoły zagadnień.
więcej

* * * * *

Małopolskie Stowarzyszenie Probacja w Krakowie zaprasza na konferencję poświęconą losom dzieci osób pozostających w izolacji penitencjarnej


20 marca 2019 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

 

 

 

W dniu 31 maja 2019 r. Małopolskie Stowarzyszenie Probacja zaprasza na międzynarodową konferencję pod egidą Stowarzyszenia Children of Prisoners Europe (w skrócie COPE), europejskiej organizacji zajmującej się losem dzieci rozłączonych wyrokami izolacji penitencjarnej z rodzicami.
Członkowie COPE co roku spotykają się, aby omawiać bieżące problemy, nawiązywać międzynarodową współpracę i wspierać się nawzajem. W zeszłym roku doroczna konferencja odbyła się w Manchester, w tym roku to Kraków będzie gościć uczestników.
Konferencja organizowana jest przez  Małopolskie Stowarzyszenie Probacja we współpracy z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, która udostępniła  swoją aulę.

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Kuratorzy sądowi są mile widziani !!!

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja poprzez formularz na  stronie: probacja.org/konferencja-cope-maj-2019-r/

Poniżej strona wydarzenia na FB

* * * * *

Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Sprawiedliwości dot. poprawy systemu kuratorów sądowych.


14 marca 2019 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

rpo Rzecznik Praw Obywatelskich – Adam Bodnar w dniu 4 marca 2019 r. po raz kolejny zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o rozważenie podjęcia odpowiedniej inicjatywy legislacyjnej w zakresie funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej. Wystąpienie RPO zostało zainicjowane skargą, która wpłynęła do biura RPO,a w której to skardze podniesiono problemy związane z funkcjonowaniem systemu kurateli sądowej.
Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wystąpieniu wskazał, że nadal

  ” funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej jest obarczone licznymi, istotnymi mankamentami o charakterze systemowym, które nie zostały dotychczas w pełni wyeliminowane z uwagi na niezakończenie w Ministerstwie Sprawiedliwości prac nad projektem kompleksowej nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych. „

Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał na poniższe problemy, które w jego ocenie wymagają zmian legislacyjnych:
• System kurateli sądowej nie funkcjonuje należycie: zasady naboru nie gwarantują wyłonienia najlepszych kandydatów; niewystarczający jest też nadzór nad kuratorami
• Kontrola NIK wykazała nieprawidłowości w działalności kuratorów we wszystkich sądach objętych badaniem
• Zasady pracy kuratorów sądowych nie były jednolite i przejrzyste, a standardy obciążenia pracą nie przystawały do obecnych realiów”

Pełna treść wystąpienia dostępna jest na stronie  RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

* * * * *

Rajd Turystyczny „Beskid Żywiecki 2019”


11 marca 2019 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych pragnie serdecznie zaprosić kuratorów sądowych z całego kraju na Rajd Turystyczny „Beskid Żywiecki 2019”, który odbędzie się w terminie 06.06-09.06.2019r. Rajd organizowany jest dla osób kochających góry, którym nie jest obca piesza wędrówka.

W ramach Rajdu organizator zapewnia noclegi wraz z wyżywieniem w Schronisku PTTT Na Rysiance – pokoje 3, 4, 5, 6 i 10-cio osobowe.

Koszt uczestnictwa w Rajdzie wynosi 360 zł od osoby. Cena obejmuje noclegi w schronisku, wyżywienie (ciepły posiłek przywitalny w dniu 06.06.2019r., śniadanie, obiad i dodatkowy ciepły posiłek w dniach 07 i 08.06.2019r., śniadanie w dniu 09.06.2019r., a także poczęstunek podczas organizowanych ognisk – kiełbasa, ziemniaki pieczone), ubezpieczenie oraz usługę przewodnicką.

Podany koszt nie uwzględnia zakupu dodatkowej żywności i napojów.

Wszystkich zainteresowanych uprzejmie prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w rajdzie do dnia 15.04.2019 roku, na adres dariuszpalmirski@gmail.com W zgłoszeniu prosimy o podanie danych adresowych oraz PESEL, które będą potrzebne do zawarcia umowy ubezpieczenia.

W związku z koniecznością uiszczenia zaliczki uprzejmie prosimy, aby każdy z zainteresowanych po otrzymaniu od organizatora informacji zwrotnej o wpisie na listę uczestników rajdu, dokonał wpłaty kwoty 360,00 (trzysta sześćdziesiąt) złotych na konto Krakowskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych
o numerze:

BZ WBK 19 1090 2011 0000 0001 3095 7811

Bardzo prosimy, aby wpłat dokonać do dnia 15.04.2019 roku.

Każdy uczestnik powinien dokonać wpłaty indywidualnie, a w tytule wpłaty wpisać imię i nazwisko oraz dopisek „opłata za rajd”.

Informujemy, że wskazana kwota, to pełna opłata za uczestnictwo w rajdzie obejmująca również ubezpieczenie NNW.

więcej

* * * * *

« Poprzednia stronaNastępna strona »