Wiosenna edycja Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


27 marca 2019 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności,Kształcenie |

IPS

Instytut Psychologii Zdrowia PTP ogłasza nabór na wiosenną edycję Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Pierwsza sesja już w kwietniu br.!

Kurs pozwoli:

 • uzyskać wiedzę na temat rozpoznawania przypadków przemocy w rodzinie,
 • zdobyć umiejętności potrzebne do pracy w zespole interdyscyplinarnym i grupach roboczych,
 • zdobyć i pogłębić wiedzę na temat prawnych i proceduralnych rozwiązań dotyczących przypadków przemocy w rodzinie,
 • zdobyć umiejętności potrzebne w kontakcie z osobą doświadczającą przemocy i osobą stosującą przemoc,
 • zdobyć umiejętności potrzebne do budowania i modyfikowania planu pomocy rodzinie dotkniętej problemem przemocy w rodzinie,
 • zdobyć umiejętności pracy w procedurze „Niebieskiej Karty”,
 • zdobyć umiejętności budowania narzędzi do monitorowania rodzin dotkniętych problemem przemocy i rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy.

Terminy zjazdów:

 • I sesja 24-27 kwietnia 2019 (środa-sobota)
 • II sesja 28-31 maja 2019 (wtorek-piątek)
 • III sesja 25-28 czerwca 2019 (wtorek-piątek)

Kurs odbywa się w ośrodku szkoleniowym Fundacji ETOH w Warszawie przy ul. Mszczonowskiej 6. Koszt dydaktyki wynosi 1950 zł. Pieniądze można wpłacać w dwóch ratach – przed pierwszą i trzecią sesją.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia określa Fundacja „ETOH” (www.etoh.edu.pl/, +22 836 80 81).

Wszelkich dodatkowych informacji w sprawach organizacyjno-rekrutacyjnych udziela Anna Ulatowska (tel kom.: 661 840 756).

Wypełnione zgłoszenie można wysłać:

 • mailem ( sekretariat@niebieskalinia.pl),
 • pocztą (Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa),
 • lub faksem (sekretariat Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ, fax.: 22 823 96 64).

Zapraszamy!

* * * * *