Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Sprawiedliwości dot. poprawy systemu kuratorów sądowych.


14 marca 2019 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

rpo Rzecznik Praw Obywatelskich – Adam Bodnar w dniu 4 marca 2019 r. po raz kolejny zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o rozważenie podjęcia odpowiedniej inicjatywy legislacyjnej w zakresie funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej. Wystąpienie RPO zostało zainicjowane skargą, która wpłynęła do biura RPO,a w której to skardze podniesiono problemy związane z funkcjonowaniem systemu kurateli sądowej.
Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wystąpieniu wskazał, że nadal

  ” funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej jest obarczone licznymi, istotnymi mankamentami o charakterze systemowym, które nie zostały dotychczas w pełni wyeliminowane z uwagi na niezakończenie w Ministerstwie Sprawiedliwości prac nad projektem kompleksowej nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych. „

Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał na poniższe problemy, które w jego ocenie wymagają zmian legislacyjnych:
• System kurateli sądowej nie funkcjonuje należycie: zasady naboru nie gwarantują wyłonienia najlepszych kandydatów; niewystarczający jest też nadzór nad kuratorami
• Kontrola NIK wykazała nieprawidłowości w działalności kuratorów we wszystkich sądach objętych badaniem
• Zasady pracy kuratorów sądowych nie były jednolite i przejrzyste, a standardy obciążenia pracą nie przystawały do obecnych realiów”

Pełna treść wystąpienia dostępna jest na stronie  RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

* * * * *