VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Za kurtyną resocjalizacji. Kierunki współdziałania w przestrzeni resocjalizacyjnej”


3 marca 2019 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

 

„Za kurtyną resocjalizacji. Kierunki współdziałania w przestrzeni resocjalizacyjnej” – pod tym tytułem w dniu 26 kwietnia 2019 roku odbędzie się już VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Poniżej zamieszczamy:

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ
Rzeczywistość społeczna stanowić może punkt wyjścia do formułowania pytań dotyczących istotnych obszarów oddziaływań resocjalizujących. Kolejna VI Konferencja „Za kurtyną resocjalizacji” stanowić będzie w zamierzeniu organizatorów płaszczyznę do wymiany poglądów oraz inicjowania dyskusji w zakresie kierunków współdziałania w przestrzeni resocjalizacyjnej. W szczególności w płaszczyźnie prawnej, w perspektywie makro i mikrostrukturalnej oraz w odniesieniu do nowych rozwiązań w praktyce resocjalizacyjnej. Wzorem spotkań konferencyjnych z lat ubiegłych przewidujemy także dyskusje na temat zasad funkcjonowania instytucji penitencjarnych, w tym pytania o sposoby wykorzystywania nowych technologii w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, transformację formuł oddziaływań probacyjnych i zaangażowania społeczeństwa w wykonywanie orzeczeń sądowych, a także zamysł nad prewencją i profilaktyką. Zarysowane obszary konferencyjnej dyskusji w konfrontacji z doświadczeniami nowej rzeczywistości społecznej, otwierają przed prawnikami, kryminologami, penologami, pedagogami resocjalizacyjnymi, etykami oraz praktykami z kraju i zza granicy, przestrzeń do wymiany poglądów, dyskusji.

VI Międzynarodowa Konferencja
„Za kurtyną resocjalizacji. Kierunki współdziałania w przestrzeni resocjalizacyjnej”
e-mail: resocjalizacja@umk.pl
numer konta: 45 1160 2202 0000 0000 3174 8579

 

oraz link do strony internetowej konferencji -> za kurtyną resocjalizacji

* * * * *