„Kuratorzy sądowi też pytają o podwyżki” – artykuł na www.prawo.pl


27 marca 2019 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Na portalu internetowym Prawo.pl ponownie ukazał się artykuł, podejmujący problematykę związaną z funkcjonowaniem kuratorskiej służby sądowej.

W artykule zamieszczonym 25 marca 2019 roku: „Kuratorzy sądowi też pytają o podwyżki”, autorka  –   Pani Patrycja Rojek – Socha     podnosi zagadnienia związane m.in. z postulowanymi podwyżkami wynagrodzeń, środkami na awanse na wyższy stopień służbowy i postulowanym przez Krajowa Radę Kuratorów dodatkiem za trudne warunki pracy.

Kuratorzy sądowi to kolejna grupa zawodowa, która przypomina się Ministerstwu Sprawiedliwości w związku ze swoimi wynagrodzeniami. Prezydium Krajowej Rady Kuratorów wystosowało w tej sprawie pismo do wiceministra Michała Wójcika. Pytają, czy planowane są dla nich dalsze podwyżki w 2019 r. oraz czy zostały i w jakiej wysokości zabezpieczone środki na awanse.

Bezpośredni link do artykułu na www.prawo.pl

* * * * *

Wiosenna edycja Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


27 marca 2019 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności,Kształcenie |

IPS

Instytut Psychologii Zdrowia PTP ogłasza nabór na wiosenną edycję Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Pierwsza sesja już w kwietniu br.!

Kurs pozwoli:

  • uzyskać wiedzę na temat rozpoznawania przypadków przemocy w rodzinie,
  • zdobyć umiejętności potrzebne do pracy w zespole interdyscyplinarnym i grupach roboczych,
  • zdobyć i pogłębić wiedzę na temat prawnych i proceduralnych rozwiązań dotyczących przypadków przemocy w rodzinie,
  • zdobyć umiejętności potrzebne w kontakcie z osobą doświadczającą przemocy i osobą stosującą przemoc,
  • zdobyć umiejętności potrzebne do budowania i modyfikowania planu pomocy rodzinie dotkniętej problemem przemocy w rodzinie,
  • zdobyć umiejętności pracy w procedurze „Niebieskiej Karty”,
  • zdobyć umiejętności budowania narzędzi do monitorowania rodzin dotkniętych problemem przemocy i rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy.

więcej

* * * * *

Nie skazuj mnie DRUGI RAZ- Fakt # 1


23 marca 2019 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Kampania społeczna „Nie skazuj mnie DRUGI RAZ”  (o której piszemy tutaj) ma na celu propagowanie wiedzy na temat funkcjonowania w społeczeństwie osób opuszczających jednostki penitencjarne oraz zachęcanie do rezygnacji z powszechnie obecnych stereotypów i uprzedzeń wobec tej grupy osób. Pomysłodawczyni tego projektu- Anna Tulej wraz ze współorganizatorem, którym jest Stowarzyszenie Sursum Corda w Nowym Sączu zamierzają cyklicznie dzielić się merytorycznymi faktami dotyczącymi zagadnienia readaptacji społecznej osób opuszczających zakłady karne. Dzisiaj publikujemy Fakt #1.

* * * * *

Kampania społeczna „Nie skazuj mnie drugi raz”


23 marca 2019 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

 Ruszyła Kampania społeczna „Nie skazuj mnie drugi raz”
Czytając ten tekst robisz pierwszy krok do poznania kampanii społecznej „Nie skazuj mnie drugi raz”, która powstała w ramach pracy magisterskiej Anny Tulei z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie przy współpracy ze Stowarzyszeniem Sursum Corda w Nowym Sączu. Jej najważniejszym celem jest zwrócenie uwagi na znaczenie roli jaką pełni społeczeństwo w readaptacji byłych więźniów. Ogrom pracy jaki wkłada sam były więzień oraz instytucje pomagające mu w tym, może zostać łatwo zaprzepaszczony właśnie przez nas samych.
Kampania została objęta patronatem Portalu Pomocy Postpenitencjarnej codalej.info.

Uruchom wyobraźnię
Wyobraź sobie, że wyjechałeś na jakiś czas ze swojego miasta. Po powrocie do domu zapewne będziesz w stanie dostrzec wiele różnic. Jakiś budynek może zostanie pomalowany, gdzieś coś dobudują. Sklep, w którym dotychczas kupowałeś bułki i mleko, zamieni się w kawiarnię. Zdarzyło Ci się to kiedyś? Co wtedy czułeś?
To teraz wyobraź sobie, że wracasz do swojego miasta, ale po kilku lub kilkunastu latach. Nagle trafiasz do świata, który nabrał zupełnie nieznanego tempa. Ulice, budynki, masz wrażenie, że nawet ludzie zmienili się nie do poznania. Cały świat jest obcy i nie zanosi się, że szybko się w nim odnajdziesz. Co gorsza, nie zanosi się, że ktokolwiek będzie chciał Ci w tym pomóc. Bo przecież jesteś przestępcą. Dopiero co wyszedłeś z więzienia, więc musisz radzić sobie sam.
A teraz odpowiedz sobie na pytanie. Czy właśnie to nie jest kolejną karą, jaka czeka na tych, którzy wyszli z zakładu karnego?

Nie skreślaj, szanuj, wspieraj
Kampania powstała w odpowiedzi na wyniki badań, które wykazały, że nasze społeczeństwo z jednej strony wymaga aby byli skazani po powrocie funkcjonowali w społeczeństwie według norm społecznych, ale z drugiej strony nie jesteśmy skłonni do wsparcia ich w tym procesie. Projekt „Nie skazuj mnie drugi raz” jest prowadzony w ramach pracy magisterskiej, której celem badawczym będzie ponowne zbadanie opinii społecznej w tej materii.
Paradoks tego wszystkiego polega na tym, że wcale nie musimy robić wiele, żeby wiele zmienić. Wystarczy nie skreślać. Nie skreślać jako sąsiada, współpracownika, członka rodziny czy jakiejś wspólnoty.
Problem, który porusza kampania jest ważniejszy niż może się wydawać. Prawdopodobnie każdego dnia idąc do pracy, jadąc autobusem czy spotykając się w restauracji ze znajomymi, mijasz przynajmniej jedną osobę, która odbyła wyrok kary pozbawienia wolności. Przez ostatnie 20 lat zakłady karne i areszty śledcze opuściło ponad 1,5 miliona osób. Co daje średni wynik około 86 tysięcy osób rocznie. Bardzo możliwe, że na swojej drodze zawodowej, szkolnej lub studenckiej spotkałeś takie osoby. Jesteś pewien, że nie zasługują one na drugą szansę?

Więcej faktów i o kampanii na fb  „Nie skazuj mnie DRUGI RAZ 

Na temat tej akcji można również przeczytać na portalu prawo.pl

* * * * *

Funkcje kuratora w polityce kryminalnej


21 marca 2019 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

W bieżącym roku  nakładem wydawnictwa Difin ukazała się publikacja pt.: „Funkcje kuratora w polityce kryminalnej”, której autorem jest Paweł Kobes. Autor w poszczególnych rozdziałach ukazuje historię kurateli, jej ustrój. Opisuje działania, jakie podejmuje kurator wobec nieletnich oraz dorosłych sprawców przestępstw. Poruszona została także kwestia bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych.

 

W recenzji dr hab. Piotra Chlebowicza możemy przeczytać:

 

(…) kompleksowe i nowatorskie opracowanie, które łączy wiedzę z zakresu szeroko rozumianych nauk penalnych (prawo karne materialne, kryminologia, polityka kryminalna) z wiedzą z pedagogiki. Autor w umiejętny sposób łączy teorię z doświadczeniami praktycznymi, które zdobył dzięki pełnieniu funkcji społecznego kuratora dla nieletnich.

O książce  można dowiedzieć się więcej  na stronie wydawnictwa.

* * * * *

Następna strona »