Program Stypendialny Horyzonty


23 lutego 2019 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC po raz dziewiąty organizuje rekrutację do swojego flagowego programu stypendialnego. Program Stypendialny Horyzonty to szansa na naukę w najciekawszych liceach i technikach w Polsce. Oferuje wsparcie uczniom z całej Polski, którzy chcą zdobywać wiedzę i doświadczenia w dużym mieście i którzy chcą uczyć się, jednocześnie dbając o rozwój osobisty i zaangażowanie obywatelskie.

Program Stypendialny Horyzonty (dawniej Marzenie o Nauce) Fundacji EFC działa od 2009 roku. Pomagamy nie tylko w nauce, ale także w kształtowaniu charakteru oraz w stawaniu się lepszymi, dojrzałymi ludźmi. Uczestnicy programu budują swoją tożsamość w zetknięciu z różnorodnością świata. Zachęcamy ich do bycia empatycznymi i aktywnymi Polakami i Europejczykami. Horyzonty to unikalne doświadczenie, które wpływa na ich dorosłe życie i otwiera na to, co inne i nowe.

Nad stypendystami czuwa zespół Fundacji EFC oraz wykwalifikowani koordynatorzy. Podopieczni Fundacji są traktowani poważnie i po partnersku, mają wpływ na kształt oferowanego wsparcia. W trudnych sytuacjach nigdy nie są sami. Stypendyści uczą się współpracować ze sobą, ale też wzmacniają swoje poczucie samodzielności. Wspólnie spędzają wakacje, biorą udział w warsztatach. Możliwości jest wiele – tylko dzięki kreatywnemu działaniu i myśleniu, w szkole i poza szkolnymi schematami, młodzi ludzie odnajdą się w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Program pokrywa koszty związane między innymi z mieszkaniem w bursie, wyżywieniem, opłatami szkolnymi, zakupem podręczników czy nauką języka. Nasze wsparcie to także finansowanie pasji takich, jak nauka rysunku czy nurkowania. Ale Horyzonty to również zobowiązanie ze strony uczestników programu do działania na rzecz innych. Możliwości są różne, od wspólnego organizowania projektów społecznych po pomaganie młodszym koleżankom i kolegom. Jak mówi jedna z uczestniczek Programu:

“Uczestnictwo w programie miało na mnie ogromny wpływ. Stałam się bardziej otwarta na ludzi, nie boję się nawiązywać nowych znajomości, czuję się pewniej. (…) Dopiero po zakończeniu udziału uświadomiłam sobie, jak bardzo się zmieniłam w ciągu tych 3 lat. Jestem za to ogromnie wdzięczna!”

Program Stypendialny Horyzonty objął już 667 uczniów szkół ponadpodstawowych: 272 obecnych stypendystów i 395 absolwentów, w tym 118 członków Stowarzyszenia Alumni EFC. Fundacja EFC wydaje rocznie 85% swoich funduszy bezpośrednio na koszty programowe. Od 2014 roku zainwestowała w edukację prawie 14 milionów złotych.

Rekrutacja:

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełnią poniższe kryteria:

  • * mieszkają w miejscowości do 30 tys. mieszkańców od co najmniej pół roku licząc od daty zgłoszenia online (nie dotyczy uczniów mieszkających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych),
  • * mają dobre lub rokujące na przyszłość wyniki w nauce,
  • * mieszkają w gospodarstwie domowym, w którym średni dochód na osobę nie przekracza 954 zł (według poziomu ustalonego przez Zarząd Fundacji, w oparciu o minimum socjalne określane przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
  • * chcą dostać się do liceum lub technikum współpracującego z Fundacją EFC (lista placówek na: www.efc.edu.pl/pl/programy/horyzonty/mapa-szkol-internatow-i-burs).

 

Wniosek należy złożyć online w terminie od 15 lutego do 31 marca 2019 roku na stronie www.efc.edu.pl

Osoby zakwalifikowane do II etapu rekrutacji poinformujemy o wynikach mailem, a wybranych kandydatów odwiedzą koordynatorzy regionalni. Ostateczne wyniki rekrutacji znajdą Państwo 15 czerwca na stronie Fundacji EFC.

*Wpis zamieszczono na prośbę Pani Zofii Jaworowskiej z Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC.

* * * * *