Propozycje zmian dot. Kuratorskiej Służby Sądowej


21 lutego 2019 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

nik Zgodnie z ustaleniami poczynionymi w dniu 28 grudnia 2018 roku na spotkaniu przedstawicieli Krajowej Rady Kuratorów z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, w dniu wczorajszym tj. 20 lutego 2019r. Krajowa Rada Kuratorów przekazała Podsekretarzowi Stanu Łukaszowi Piebiakowi opracowanie dotyczące propozycji zmian w przepisach mających znaczenie dla funkcjonowania Kuratorskiej Służby Sądowej.

Przesłane propozycje dotyczą kilku zasadniczych obszarów i odnoszą się do następujących zagadnień:
1.Kwestii ustrojowych
2.Wynagrodzeń
3.Uregulowań z zakresu prawa pracy
4.Liczebności zespołów kuratorskich
5.Funkcji zastępcy kierownika zespołu
6.Obsługi biurowej i sekretariatów
7.Bezpieczeństwa pracy
8.Poszerzenia kompetencji kuratorów dla dorosłych
9.Uregulowania postępowania wykonawczego w sprawach opiekuńczych

Poniżej  

pismo przewodnie skierowane do Podsekretarza Stanu Łukasza Piebiaka 

oraz propozycje zmian dotyczących KSS

 

* * * * *