„Kurator Sądowy – Zawód szczególnego ryzyka”


7 lutego 2019 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

Z przyjemnością informujemy, że nakładem Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ukazała się publikacja autorstwa Anny Janus-Dębskiej i Małgorzaty Gronkiewicz-Ostaszewskiej pt. „Kurator sądowy – zawód szczególnego ryzyka. Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w świetle badania ankietowego”.

Zawody niebezpieczne kojarzą się zazwyczaj z pracą żołnierza, zwłaszcza sapera, policjanta, strażaka, górnika czy strażnika więziennego. Mało kto jednak, z wyjątkiem wąskiej grupy specjalistów zajmujących się problematyką probacji oraz, rzecz jasna, samych zainteresowanych byłby skłonny zaliczyć do nich – pozornie spokojny, bezstresowy i nieryzykowny – zawód kuratora sądowego. Tymczasem jest to jedna z mniej bezpiecznych profesji, z czego opinia publiczna nie zdaje sobie sprawy. Brak świadomości społecznej odnośnie do dużego ryzyka związanego z wykonywaniem tego specyficznego zawodu wynika – przynajmniej po części – z bardzo małej liczby opublikowanych opracowań poświęconych tej istotnej kwestii […]. Doskonała znajomość materii omawianej w recenzowanej pracy wynika z faktu, że obie Autorki same wykonują zawód kuratora sądowego […].
Niezmiernie cennym walorem recenzowanej pracy jest jej rozbudowana warstwa empiryczna. Prezentowane są w niej rezultaty szeroko zakrojonego badania przy wykorzystaniu ankiety internetowej, które przygotowały i przeprowadziły Autorki. […] prof. dr hab. Andrzej Siemaszko (instytut wymiaru sprawiedliwości).

Więcej na temat publikacji można dowiedzieć się TUTAJ

* * * * *