Zmiana kwoty bazowej


5 lutego 2019 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw w dniu 01.02.2019 r. ustawy budżetowej na 2019 rok, zmianie ulega wysokość kwoty bazowej

Art. 14. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1014)
ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości
1 916,94 zł.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Ustawa budżetowa na rok 2019

* * * * *