RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH WYSTĄPIŁ DO MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI WS. UZUPEŁNIENIA UPRAWNIEŃ I OBOWIĄZKÓW KURATORÓW SĄDOWYCH OBECNYCH PODCZAS KONTAKTÓW


28 stycznia 2019 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

rpoRzecznik Praw Obywatelskich w swoim wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 stycznia 2019 r. zwrócił uwagę na to, że należy podjąć działania legislacyjne zmierzające do doprecyzowania przepisów dotyczących uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych, zobowiązanych do uczestnictwa w ustalonych orzeczeniem sądu kontaktach dziecka z rodzicem.

W Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych mowa jest o tym, że kurator rodzinny, któremu zlecono obecność przy kontaktach rodziców z dziećmi, ustalonych przez sąd opiekuńczy, stawia się w określonym w postanowieniu sądu terminie i miejscu i jest obecny przez cały czas trwania kontaktu, zapewniając, by kontakt ten nie trwał dużej, niż postanowił sąd.
Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich jest to dalece niewystarczające. Problem statusu kuratora sądowego, obecnego podczas kontaktów z dzieckiem był już wielokrotnie sygnalizowany m. in. przez Rzecznika Praw Dziecka, Najwyższą Izbę Kontroli, Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych, czy też samych kuratorów.
Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na szereg problemów , które według obowiązujących przepisów nie wiadomo, jak rozwiązywać. I tak : „ czy np. kurator może skorzystać z toalety (stwarzając stan „nieobecności” w kontakcie),czy musi iść z dzieckiem do toalety, czy może jeść w trakcie spotkania, czy jeżeli rodzi chce iść z dzieckiem na basen, to czy kurator ma wejść z nimi do szatni, kto ma płacić za posiłki kuratora, bilety np. na basen czy koszty dojazdu”.

Pełna treść wystąpienia dostępna jest na stronie RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

* * * * *