Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze


13 stycznia 2019 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Krajowa Rada Kuratorów, na podstawie Uchwały nr 3/II/2018 z 28 września 2018 roku, skierowała zapytanie do Państwowej Inspekcji Pracy o uprawnienia zawodowych kuratorów sądowych do uzyskiwania obuwia i odzieży roboczej zapewnionych przez pracodawcę.
W odpowiedzi na w/w pismo, Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy w piśmie z dnia 09.01.2019 r. przytoczył przepisy które regulują powyższe zagadnienie, dodając następujące stanowisko:

Jak wynika z powyższego, szczegółowe zasady wydawania odzieży roboczej, czy ochronnej pracownikom ustala pracodawca, który w oparciu o dokonaną ocenę ryzyka zawodowego decyduje, jaką odzież lub środki ochrony indywidualnej należy zapewnić pracownikom na poszczególnych stanowiskach pracy.

Stanowisko Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy: KLIK!

 

* * * * *