Rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń


13 grudnia 2018 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich, podpisane przez Prezesa Rady Ministrów, czeka na ogłoszenie. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Wynagrodzenie zasadnicze, ustalone przy zastosowaniu poniższych wskaźników, przysługuje kuratorom zawodowym oraz aplikantom kuratorskim od dnia 1 stycznia 2018r.

W przyjętym akcie prawnym, mnożniki kwoty bazowej dla stopni służbowych kuratorów zawodowych oraz dla aplikantów kuratorskich wynoszą:
* Kurator specjalista 2,51
* Starszy kurator zawodowy 2,21
* Kurator zawodowy 1,91
* Aplikant kuratorski 1,17

Aktualizacja 14.12.2018 r.: Rozporządzenie w dniu 13.12.2018 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw: KLIK!

* * * * *