Wyróżnienie Białej Wstążki dla Rafała Skręta – kuratora sądowego.


9 grudnia 2018 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

W IX edycji Konkursu
„Wyróżnienie Białej Wstążki” 2018
laureatem w kategorii ‚wymiar sprawiedliwości’
został kurator sądowy Rafał Skręt.

Rafał Skręt pracuje jako kurator w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu. Od wielu lat zaangażowanym w różne inicjatywy na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Jest prawdziwym ambasadorem praw kobiet. W 2018 roku zaangażował się w sosnowiecką Kampanię „Użyj mocy bez przemocy”. Był jednym z jej koordynatorów. Brał udział w wielu jej wydarzeniach, w tym np. w „Biegu na szpilkach” – pokazując zarówno dystans do siebie, jak i determinację w promocji idei. Rafał ma wyjątkową zdolność łączenia środowisk w celu interdyscyplinarnego podejścia do przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.

Organizatorami Konkursu są: Fundacja Centrum Praw Kobiet, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wilczej 60 lok. 19, oraz Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”, z siedzibą w Warszawie, przy Al. Przyjaciół 8 lok. 1A.
Przedmiotem Konkursu jest wybór mężczyzny, który w szczególny sposób zasłużył się pomagając kobietom, reagując na wszelkie formy przemocy i dyskryminacji wobec kobiet i został zgłoszony do wyróżnienia.

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia!

Źródło: www.bialawstazka.org/

Więcej informacji i fotorelacja: kurator.info/2018/12/08/wyroznienie-bialej-wstazki-2018-dla-kuratora-sadowego-rafala-skreta/

* * * * *