Informacje z III posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów V kadencji


1 grudnia 2018 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

nik W dniach 21-23 listopada 2018r. w Krakowie odbyło się kolejne – III posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów V kadencji.
Posiedzeniem kierował Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów Pan Grzegorz Kozera.
W czasie obrad jak zwykle omówione zostały istotne zagadnienia dotyczące funkcjonowania  kuratorskiej służby sądowej. Podjęte zostały uchwały , które zamieszczamy poniżej wraz z komunikatem  z posiedzenia. Uchwały nr 1 i 2  zgodnie z wolą Rady zostały już  wykonane i  przesłane do Ministra Sprawiedliwości. Opracowano również niezmiernie ważne  wystąpienie Krajowej Rady Kuratorów dotyczące kontaktów rodzica z dzieckiem realizowanych w obecności kuratora. Wystąpienie to także  zostało skierowane do Ministra Sprawiedliwości wraz z wykonanymi uchwałami.

Komunikat z III posiedzenia KRK V kadencji

Uchwała Nr 1 dot. warunków płacy i pracy

Uchwała Nr 2 dot. podziękowań dla H.Pawlaczyka

Uchwała Nr 3 dot. opracowania folderu i plakatu

Uchwała Nr 4 dot. powołania komisji nadzwyczajnej

Stanowisko KRK dotyczące kontaktów w obecności kuratora

Pismo do Ministra Sprawiedliwości- dot. podziękowań dla H.Pawlaczyka

Pismo przewodnie do Ministra Sprawiedliwości-

* * * * *