Zmiana regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości


29 listopada 2018 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

msfotoW dniu dzisiejszym w Dzienniku Urzędowym Ministra Sprawiedliwości ukazało się pod pozycją 334 – Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości , które odnosi się do kuratorskiej służby sądowej. Z w/w zarządzenia wynika, że :

prowadzenie spraw z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru administracyjnego i organizacyjnego nad kuratorską służbą sądową oraz zwierzchniego nadzoru nad ośrodkami kuratorskimi;

prowadzenie postępowań odwoławczych od decyzji prezesów sądów okręgowych w sprawach dotyczących zawodowych kuratorów sądowych;

prowadzenie spraw związanych z realizacją uprawnień i obowiązków Ministra Sprawiedliwości w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodowych kuratorów sądowych;

prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez Ministra Sprawiedliwości urlopu dla poratowania zdrowia kuratorom zawodowym;

wydawanie kwartalnika „Probacja”;

będzie podlegało  Departamentowi Nadzoru Administracyjnego, a nie jak dotąd Departamentowi Wykonania Orzeczeń i Probacji

Tutaj Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11.06.2018r. , które obowiązywało dotychczas.

* * * * *