projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich


31 października 2018 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |


RCL_logo
W dniu 24 października 2018r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.
Projekt ten zakłada wzrost mnożników kwoty bazowej dla poszczególnych stopni służbowych kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich o jednakową wartość 0,04:
– kurator specjalista – z 2,47 do 2,51,
– starszy kurator zawodowy – z 2,17 do 2,21
– kurator zawodowy – z 1,87 do 1,91
– aplikant kuratorski-z 1,13 do 1,17.

Projektodawca zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Z w/w projektem i przebiegiem procesu legislacyjnego można zapoznać się TUTAJ

Poniżej zamieszczamy stanowisko Krajowej Rady Kuratorów z dnia 31 października 2018 roku w sprawie projektu rozporządzenia 

Stanowisko Krajowej Rady Kuratorów

* * * * *