Prawo o kuratorach sądowych do poprawki- raport NIK


18 września 2018 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

nikW dniu dzisiejszym tj. 18 września 2018r. ukazał się Raport Najwyższej Izby Kontroli ”  Wykonywanie obowiązków przez kuratorów sądowych”. Z raportu tego wynika, że kuratorzy sądowi na ogół prawidłowo wywiązywali się ze swoich obowiązków. NIK wykazał, że kuratorska służba sądowa napotyka na liczne mankamenty o charakterze systemowym. Przepisy nie określają precyzyjnie kryteriów i zasad naboru do tego zawodu. Brak jest jednolitych zasad przebiegu aplikacji kuratorskiej. Standardy obciążenia pracą nie przystają do rzeczywistości. Nie ma systemowych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo kuratorom sądowym. Ponadto kuratorzy zawodowi borykają się z trudnymi warunkami lokalowymi. NIK wskazał również na nieprecyzyjne regulacje prawne w zakresie rzeczywistych ram nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad kuratorami.

Z raportem można zapoznać się na stronie internetowej NIK

W serwisach gazeta prawna. pl, RZECZPOSPOLITA,  prawo.pl  opublikowano  artykuły na temat tego raportu.

* * * * *