Konferencja „Diagnoza w służbie wymiaru sprawiedliwości”


13 września 2018 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Na prośbę organizatorów tj. Zakładu Penitencjarystyki Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zamieszczamy informację o Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Diagnoza w służbie wymiaru sprawiedliwości” która odbędzie się w dniach 06 – 07 grudnia 2018 r. w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie przy ul. Kostrzewskiego 5-7.

Celem spotkania będzie odniesienie problemów w diagnozowaniu w codziennym, praktycznym działaniu do szerszego kontekstu osiągnięć, jak i niepowodzeń współczesnej nauki w formułowaniu teoretycznych podstaw, zasad i metodyki diagnozowania, szerzej –prowadzenia badań osobopoznawczych.
Konferencja będzie poświęcona działalności diagnostycznej podejmowanej przez różne podmioty na poszczególnych etapach postępowań sądowych. W postępowaniu karnym trafne zdiagnozowanie cech osobowości przestępcy, jak również przyczyn popełnienia czynu zabronionego przez biegłych sądowych, a także kuratorów, psychologów i pedagogów współpracujących z sędzią, ma znaczenie fundamentalne.

Patronat nad konferencją objęli:

Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu –
Prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska
Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu
SSA Krzysztof Lewandowski
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Gen. Jacek Kitliński
Dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie
Prof. UJK dr hab. Leszek Wieczorek

Poniżej   komunikat organizatorów

oraz  karta zgłoszenia

* * * * *