LOGO PROMUJĄCE 100-LECIE KURATELI SĄDOWEJ


26 lipca 2018 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |


Zbliżający się rok 2019 będzie rokiem wyjątkowym dla kurateli sądowej z uwagi na 100-lecie jej istnienia. W dniu 7 lutego 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekret w przedmiocie utworzenia sądów dla nieletnich, którym powołane zostały urzędy stałych opiekunów sądowych. Krajowa Rada Kuratorów podejmuje już działania propagujące ten wyjątkowy jubileusz.
Delegaci do KRK dokonali wyboru logo, które będzie oficjalnym znakiem graficznym promującym 100-lecie kurateli sądowej.

Z pismem Przewodniczącego KRK można zapoznać się  ->  tutaj

Poniżej znajduje się grafika promująca jubileusz 100-lecia, która została wybrana przez Delegatów do KRK.

* * * * *