Opinia do projektu ustawy


19 lipca 2018 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

*  * * * *

Krajowa Rada Kuratorów działając na podstawie art. 46 ustęp 1 punkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sadowych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1014) przedstawiła opinię na temat projektu ustawy o zmianie ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.
Przedstawiona opinia uwzględnia odniesienie się do przedstawionych propozycji rozwiązań, a także uwagi i postulaty środowiska kuratorów sądowych.

Opinia do projektu

* * * * *