Seminarium „Standardy pracy ośrodków kuratorskich”


17 lipca 2018 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 11. lipca 2018 r. odbyło się Seminarium „Standardy Pracy Ośrodków Kuratorskich”. Co warto podkreślić było to pierwsze spotkanie o charakterze szkoleniowych dla kierowników ośrodków kuratorskich. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Seminarium było kontynuacją działań związanych z opracowaniem propozycji zmian prawnych dotyczących nieletnich opracowanych w wyniku cyklu debat na temat kierunków zmian w prawie nieletnich oraz wypracowania standardów funkcjonowania ośrodków kuratorskich przez Zespół ds. opracowania standardów pracy ośrodków kuratorskich (inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka – Marka Michalaka).

Przedsięwzięcie dedykowane było dla wszystkich Kierowników ośrodków kuratorskich, a także kuratorów sądowych zainteresowanych problematyką działalności ośrodków kuratorskich, w szczególności  rozważających powołanie takiej placówki. W seminarium uczestniczyło około 90 osób, co przy liczbie 96 ośrodków w Polsce wskazuje na żywe zainteresowanie takimi inicjatywami kuratorów wykonujących służbę poprzez pracę w ośrodkach kuratorskich. W seminarium uczestniczył także Grzegorz Kozera – Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów, przedstawiciele Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji „Probare”, Wydziału Kurateli w Ministerstwie Sprawiedliwości i stowarzyszeń kuratorskich.

Podczas seminarium odbyły się wykłady szkoleniowe prof. zw. dra hab. Tomasza Wolańczyka w zakresie oceny stanu psychicznego dziecka, przy wskazaniu dostępnych dla kuratorów narzędzi diagnostycznych oraz prof. zw. dra hab. Marka Konopczyńskiego dotyczący pedagogicznych strategii działań w ośrodkach kuratorskich i samej koncepcji pracy z nieletnimi w ośrodkach kuratorskich. Było także wystąpienie dr Marty Porębskiej, która zaprezentowała wybrane wyniki badań dotyczące nieletnich i przedstawiła potrzebę w zakresie informowania i edukowania różnych grup specjalistów o istocie pracy ośrodka kuratorskiego.

Równie ważnym tematem seminarium było zaprezentowanie oraz dokonanie interpretacji z aplikacjami praktycznymi przez Sędzię Agnieszkę Rękas dokumentu Standardy Pracy Ośrodków Kuratorskich.

Wartością dodaną seminarium była także okazja do wspólnego, chociaż krótkiego, spotkania się, poznania i wymiany doświadczeń podczas panelu dyskusyjnego.

Warto nadmienić, iż domknięciem obecnego etapu działań Rzecznika Praw Dziecka nad ośrodkami kuratorskimi będzie opublikowana w najbliższych tygodniach monografia autorstwa dra Pawła Kozłowskiego i dra Krzysztofa Stasiaka Ośrodek kuratorski. Ujęcie prawne, organizacyjne i metodyczne, wydana przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Na stronie Rzecznika Praw Dziecka jest syntetyczna relacja i zdjęcia. Poniżej link do tego wydarzenia:

brpd.gov.pl/wazny-krok-na-rzecz-pracy-z-nieletnimi

Z wyrazami szacunku,
Paweł Kozłowski
SR w Słupsku

* * * * *