„Rodo uderza w kuratorów rodzinnych”- wywiad


4 lipca 2018 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

„(…) kuratorzy rodzinni wykonujący nadzory w sprawach opiekuńczych, czy też przymusowe odebranie dziecka albo udział w kontaktach rodzica z dzieckiem, nie mają jasno określonych kompetencji ustawowych aby przetwarzać dane wrażliwe. W ich przypadku przepisy RODO stosuje się wprost. Tych czynności wykonywanych przez kuratorów rodzinnych nie da się ani zakwalifikować do profilaktyki przestępczości, ani też podciągnąć pod wykonanie kar – mówi Kozera. Rozwiązaniem są przepisy wdrażające RODO.(…)”

Powyższy cytat, to fragment wywiadu przeprowadzonego z Przewodniczącym Krajowej Rady Kuratorów Panem Grzegorzem Kozerą, zamieszczonego w dniu 03.07.2018 r. na stronie www.lex.pl
Z całoŚcią wywiadu można zapoznać się TUTAJ.

* * * * *