LOGO PROMUJĄCE 100-LECIE KURATELI SĄDOWEJ


26 lipca 2018 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |


Zbliżający się rok 2019 będzie rokiem wyjątkowym dla kurateli sądowej z uwagi na 100-lecie jej istnienia. W dniu 7 lutego 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekret w przedmiocie utworzenia sądów dla nieletnich, którym powołane zostały urzędy stałych opiekunów sądowych. Krajowa Rada Kuratorów podejmuje już działania propagujące ten wyjątkowy jubileusz.
Delegaci do KRK dokonali wyboru logo, które będzie oficjalnym znakiem graficznym promującym 100-lecie kurateli sądowej.

Z pismem Przewodniczącego KRK można zapoznać się  ->  tutaj

Poniżej znajduje się grafika promująca jubileusz 100-lecia, która została wybrana przez Delegatów do KRK.

* * * * *

Opinia do projektu ustawy


19 lipca 2018 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

*  * * * *

Krajowa Rada Kuratorów działając na podstawie art. 46 ustęp 1 punkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sadowych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1014) przedstawiła opinię na temat projektu ustawy o zmianie ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.
Przedstawiona opinia uwzględnia odniesienie się do przedstawionych propozycji rozwiązań, a także uwagi i postulaty środowiska kuratorów sądowych.

Opinia do projektu

* * * * *

W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim nagrodzono kuratorów społecznych


19 lipca 2018 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 18 czerwca 2018 roku na zaproszenie Starosty Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego  kuratorzy  Sądu Rejonowego w Trzciance uczestniczyli w konwencie wójtów i burmistrzów gdzie inaugurowano obchody 100- lecia kurateli sądowej na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

Konwent jest ciałem powołanym przez starostę powiatu- gromadzi wszystkich burmistrzów i wójtów powiatu .

Inaugurowanie obchodów 100- lecia kurateli sądowej na terenie powiatu  to impuls do sygnalizowania  tej ważnej dla Naszej grupy zawodowej okoliczności – aż do lutego 2019 roku we wszystkich lokalnych wydarzeniach z obszaru działań resocjalizacyjnych, readaptacyjnych . więcej

* * * * *

„mam odwagę iść przez życie swoją własną drogą” Ostroróg 2018


19 lipca 2018 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

„Mam odwagę iść przez życie moją własną drogą – #NIE BIJĘ- WOLĘ PRZYTULIĆ # NIE BIJĘ – BO KOCHAM” – takie hasło przyświecało uczestnikom konferencji w ramach programu PaT KGP z Warszawy. Tegoroczny marsz i konferencja odbyły się 12 czerwca w Ostrorogu w ramach obchodów 100-lecia Kurateli Sądowej w Polsce. To już czwarte spotkanie, podczas którego młodzi ludzie promują modę na życie bez uzależnień i bez przemocy. Tegoroczną edycję zdominowały zagadnienia dotyczące przeciwdziałania przemocy.

Honorowym patronatem przedsięwzięcie objęli: Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych. więcej

* * * * *

Seminarium „Standardy pracy ośrodków kuratorskich”


17 lipca 2018 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 11. lipca 2018 r. odbyło się Seminarium „Standardy Pracy Ośrodków Kuratorskich”. Co warto podkreślić było to pierwsze spotkanie o charakterze szkoleniowych dla kierowników ośrodków kuratorskich. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Seminarium było kontynuacją działań związanych z opracowaniem propozycji zmian prawnych dotyczących nieletnich opracowanych w wyniku cyklu debat na temat kierunków zmian w prawie nieletnich oraz wypracowania standardów funkcjonowania ośrodków kuratorskich przez Zespół ds. opracowania standardów pracy ośrodków kuratorskich (inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka – Marka Michalaka).

Przedsięwzięcie dedykowane było dla wszystkich Kierowników ośrodków kuratorskich, a także kuratorów sądowych zainteresowanych problematyką działalności ośrodków kuratorskich, w szczególności  rozważających powołanie takiej placówki. W seminarium uczestniczyło około 90 osób, co przy liczbie 96 ośrodków w Polsce wskazuje na żywe zainteresowanie takimi inicjatywami kuratorów wykonujących służbę poprzez pracę w ośrodkach kuratorskich. W seminarium uczestniczył także Grzegorz Kozera – Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów, przedstawiciele Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji „Probare”, Wydziału Kurateli w Ministerstwie Sprawiedliwości i stowarzyszeń kuratorskich. więcej

* * * * *

Następna strona »