Służba Więzienna z szerszymi kompetencjami dot. SDE


25 maja 2018 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Dz.U

W dniu 25 maja 2018r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy i ustawy o Służbie Więziennej (Dz. U. poz. 1010).
„Najważniejsza zmiana wprowadzana omawianą ustawą polega na umocowaniu Ministra Sprawiedliwości do powierzenia jednostkom sobie podległym lub nadzorowanym, w szczególności Służbie Więziennej, zadań podmiotu dozorującego w Systemie Dozoru Elektronicznego.
Służba Więzienna będzie mogła wykonywać zadania podmiotu dozorującego, polegające m. in. na wykonywaniu przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej całodobowych patroli interwencyjnych na terenie całego kraju oraz zabezpieczeniu środków transportu, łączności i transferu danych. „

Znowelizowany został także art. 43n Kodeksu karnego wykonawczego, który w nowym brzmieniu wprowadza obowiązek posiadania przy sobie przez skazanego, rejestratora przenośnego. Zmiana ta ma służyć przede wszystkim poprawie funkcjonalności systemu dozoru mobilnego i zbliżeniowego. Wyposażenie bowiem skazanego w rejestrator przenośny umożliwi z nim kontakt telefoniczny.

Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia

W serwisie lex.pl ukazał się na ten temat artykuł.

Natomiast z tekstem Ustawy można zapoznać się  TUTAJ

* * * * *