Nowa pozycja Wydawnictwa Impuls.


15 maja 2018 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności,Literatura |

Zasoby-osobiste

Z przyjemnością informujemy, że nakładem Oficyny Wydawniczej „Impuls” z Krakowa ukazała się książka dr. Karola Konaszewskiego i dr. Łukasza Kwadransa, pt.

Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie.

Z recenzji dr hab. Ewy Jarosz:

Książkę należy postrzegać jako wartościowe opracowanie, które w oryginalny sposób ujmuje problematykę resocjalizacji w kontekście otwartym przez akcentowanie działań prorozwojowych wobec zasobów osobistych wychowanków. Ponadto dokonuje jej rzetelnej i przydatnej systematyzacji na tle klasycznych i aktualnych dyskursów tematycznych, przedstawia wartościowe badania empiryczne, skupia się na ich znaczeniu dla myślenia i działania resocjalizującego, a także będąc publikacją o istotnych walorach metodycznych, prezentuje pomysł dedykowany dla praktyki pedagogicznej. Wszystkie przywołane argumenty skłaniają mnie do rekomendowania publikacji Karola Konaszewskiego i Łukasza Kwadransa pt. Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie jako pozycji uzasadnionej na polskim rynku wydawniczym. Przemawia za tym zarówno jej wartość naukowo-badawcza, jak i przydatność do celów akademickich.

Po więcej informacji o książce odsyłamy na stronę wydawnictwa: tutaj.

* * * * *