III Rejs kuratorów po wielkich jeziorach mazurskich.


27 maja 2018 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

rejsNa prośbę organizatorów poniżej udostępniamy informację o planowanym rejsie po Wielkich Jeziorach Mazurskich.

Okręg olsztyński i Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych zapraszają w dniach 21-23 września na rejs po Wielkich Jeziorach Mazurskich. Impreza rozpocznie się w piątek (21.09) w Marinie Bełbot, w Wilkasach koło Giżycka. Wstępny plan obejmuje zawinięcie i nocleg w dwóch portach. Prawdopodobnie będą to Kietlice i Sztynort. Poza tym, zabawa przy ognisku i koncert kapeli szantowej.

Koszt to 260 zł od osoby (plus 100 zł kaucji zwrotnej za jacht).

więcej

* * * * *

Służba Więzienna z szerszymi kompetencjami dot. SDE


25 maja 2018 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Dz.U

W dniu 25 maja 2018r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy i ustawy o Służbie Więziennej (Dz. U. poz. 1010).
„Najważniejsza zmiana wprowadzana omawianą ustawą polega na umocowaniu Ministra Sprawiedliwości do powierzenia jednostkom sobie podległym lub nadzorowanym, w szczególności Służbie Więziennej, zadań podmiotu dozorującego w Systemie Dozoru Elektronicznego.
Służba Więzienna będzie mogła wykonywać zadania podmiotu dozorującego, polegające m. in. na wykonywaniu przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej całodobowych patroli interwencyjnych na terenie całego kraju oraz zabezpieczeniu środków transportu, łączności i transferu danych. „

Znowelizowany został także art. 43n Kodeksu karnego wykonawczego, który w nowym brzmieniu wprowadza obowiązek posiadania przy sobie przez skazanego, rejestratora przenośnego. Zmiana ta ma służyć przede wszystkim poprawie funkcjonalności systemu dozoru mobilnego i zbliżeniowego. Wyposażenie bowiem skazanego w rejestrator przenośny umożliwi z nim kontakt telefoniczny.

Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia

W serwisie lex.pl ukazał się na ten temat artykuł.

Natomiast z tekstem Ustawy można zapoznać się  TUTAJ

* * * * *

Nowa pozycja Wydawnictwa Impuls.


15 maja 2018 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności,Literatura |

Zasoby-osobiste

Z przyjemnością informujemy, że nakładem Oficyny Wydawniczej „Impuls” z Krakowa ukazała się książka dr. Karola Konaszewskiego i dr. Łukasza Kwadransa, pt.

Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie.

Z recenzji dr hab. Ewy Jarosz:

Książkę należy postrzegać jako wartościowe opracowanie, które w oryginalny sposób ujmuje problematykę resocjalizacji w kontekście otwartym przez akcentowanie działań prorozwojowych wobec zasobów osobistych wychowanków. Ponadto dokonuje jej rzetelnej i przydatnej systematyzacji na tle klasycznych i aktualnych dyskursów tematycznych, przedstawia wartościowe badania empiryczne, skupia się na ich znaczeniu dla myślenia i działania resocjalizującego, a także będąc publikacją o istotnych walorach metodycznych, prezentuje pomysł dedykowany dla praktyki pedagogicznej. Wszystkie przywołane argumenty skłaniają mnie do rekomendowania publikacji Karola Konaszewskiego i Łukasza Kwadransa pt. Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie jako pozycji uzasadnionej na polskim rynku wydawniczym. Przemawia za tym zarówno jej wartość naukowo-badawcza, jak i przydatność do celów akademickich.

Po więcej informacji o książce odsyłamy na stronę wydawnictwa: tutaj.

* * * * *

„Mamy TO we krwi”


14 maja 2018 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

logo-mamy-we-krwi-300x177

„Mamy TO we krwi”
Klub Honorowych Dawców Krwi przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, którego działalność zainicjowali członkowie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych, przeprowadził kolejną akcję krwiodawstwa pod nazwą: „Mamy TO we Krwi”. W ramach obchodów stulecia kurateli sądowej w Polsce, sala rozpraw w Sądzie Okręgowym w Poznaniu na kilka godzin zamieniła się w ambulatorium, gdzie oddano ponad 10 litrów krwi ratującej życie ludzkie. Sąd jest miejscem, gdzie nie tylko udziela się pomocy potrzebującym w wymiarze prawnym, osobom pokrzywdzonym czy w rozwiązywaniu sporów. Sądy to również miejsce gdzie pracują ludzie, dla których pomoc innym jest naturalnym odruchem serca i dlatego tak licznie uczestniczyli w akcji krwiodawstwa: „Mamy TO we Krwi”. Jak bardzo potrzebna jest krew doświadczyłem osobiście będąc w szpitalu w Puszczykowie gdzie znalazłem się po wypadku. Na kilka dni przed naszą akcją zostały wstrzymane operacje z powodu braku krwi… Po rozmowie z Ordynatorem Urologii dr Kazimierzem Wysockim wspólnie w szpitalu zawiesiliśmy plakat z apelem o pilną pomoc i udział w akcji Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Sądzie  kręgowym w Poznaniu w dniu 30.04.2018r. Kolejna akcja „Mamy TO we Krwi” odbędzie się w Obornikach Wielkopolskich w dniu 11 maja 2018r. w Starostwie Powiatowym – gorąco zapraszamy.
Jeszcze raz dziękujemy za liczny udział pracowników Sądu Okręgowego w Poznaniu, dziękujemy Panu SSA Krzysztofowi Lewandowskiemu Prezesowi Sądu Okręgowemu w Poznaniu, Dyrekcji Sądu, urzędnikom sądu, kuratorom sądowym, sędziom, służbom więziennym.


Ewa i Roman Fons

FOTOGALERIA

więcej

* * * * *

99. What Works? Międzynarodowa konferencja we Wrocławiu.


13 maja 2018 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

99. What Works8 lutego 1919 roku Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski wydał dekret tworzący sądy dla nieletnich, a przy nich urzędy stałych opiekunów. Fakt ten jest powszechnie uznawany za początek polskiej kurateli sądowej. Oznacza to, że na początku przyszłego roku polscy kuratorzy sądowi świętować będą swój okrągły jubileusz.

Z tego też powodu w tzw. przededniu roku jubileuszowego Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych FRONTIS zaprasza do Wrocławia na międzynarodową konferencję pn. 99. What Works?, która odbędzie się w dniach 11-12 października br.

więcej

* * * * *