Kara ograniczenia wolności- raport IWS


27 kwietnia 2018 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

imagesInstytut Wymiaru Sprawiedliwości opublikował raport dr Michała Jankowskiego     i dr Wojciecha Sycha pt. : ” Wykonywanie kary ograniczenia wolności. Zagadnienia węzłowe w świetle praktyki” . Publikacja ta objęła swą tematyką jedną z wielu sfer działalności zawodowego kuratora sądowego jaką są czynności związane z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania kary ograniczenia wolności. Autorzy omawiają między innymi rolę i obowiązki kuratora a także metodykę postępowania. Praca powstała w oparciu o własne spostrzeżenia jednego z autorów, literaturę przedmiotu. Badaniem objęto również akta sądowe i teczki kuratorskie.
Poczynione obserwacje i wynikające z nich wnioski skłoniły autorów do rekomendowania praktykom – sędziom i sądowym kuratorom zawodowym określonego postępowania w sprawach dotyczących wykonywania kary ograniczenia wolności w zakresie, w jakim występują najistotniejsze nieprawidłowości.

 

Z treścią całego raportu można zapoznać się TUTAJ

* * * * *