Satysfakcja z pracy kuratorów sądowych. Studium teoretyczno-empiryczne


11 grudnia 2017 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Nakładem WYDAWNICTWA AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa, w 2017 r. ukazała się książka pt. Satysfakcja z pracy kuratorów sądowych. Studium teoretyczno – empiryczne.

Dr Ewa Grudziewska – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Przez prawie dziesięć lat pełniła funkcję społecznego kuratora sądowego, wykonując orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie. Autorka licznych publikacji naukowych poruszających problematykę kompetencji społecznych i zasobów osobistych osób wykonujących zawody z misją społeczną i przedstawicieli grup dyspozycyjnych społeczeństwa oraz zastosowania socjoterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą. Kierownik studiów podyplomowych Socjoterapia i Mediacja sądowa i pozasądowa w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

  • * * *

Recenzowana monografia stanowi studium nieopracowanego dotąd całościowo zagadnienia satysfakcji z pracy i znaczenia zasobów osobistych w pracy kuratorów sądowych. […] wyniki badań mogą być przydatne w tworzeniu programów profilaktycznych czy też interwencyjnych z podnoszeniem kwalifikacji i kompetencji zawodowych włącznie. Walorami pracy jest jej interdyscyplinarność analiz, bowiem wyniki badań lokują się w polu badań pedagogiki, pedagogiki resocjalizacyjnej, penitencjarnej, polityki społecznej, socjologii, psychologii, pracy socjalnej, teorii zarządzania i prawa.

Z recenzji

prof. zw. dr hab. Krystyny Marzec-Holki

Informacja o powyższej publikacji została zamieszczona na prośbę p.Joanny Marek-Banach z Wydawnictwa – Akademii Pedagogiki Specjalnej.

>> Informacje o książce na stronie wydawnictwa <<

* * * * *