Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego


6 grudnia 2017 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

Bez tytułuW dniu 05 grudnia 2017r. w Dzienniku Ustaw poz. 1485 opublikowana została

Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

O projekcie Ustawy informowaliśmy tutaj

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia.

* * * * *