Działalność Krajowej Rady Kuratorów


1 grudnia 2017 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

kalendarz_krkPrezydium Krajowej Rady Kuratorów przedstawiło uchwały Krajowej Rady Kuratorów, protokół z ostatniego posiedzenia, jak również ważniejsze stanowiska i wystąpienia Prezydium.

Prezydium KRK wyraziło podziękowania Panu Krzysztofowi Stasiakowi- ekspertowi Krajowej Rady Kuratorów za inicjatywę zaproszenia przedstawicieli Krajowej Rady Kuratorów do wzięcia udziału w zespole powołanym przez Rzecznika Praw Dziecka, który zajmował się opracowaniem standardów pracy w ośrodkach kuratorskich. Obecnie, Rzecznik Praw Dziecka dokonał już przekazania standardów do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Prezydium KRK złożyło też podziękowania Panu Andrzejowi Martuszewiczowi- ekspertowi KRK, Prezesowi Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji „Probare” za reprezentowanie Krajowej Rady Kuratorów podczas posiedzenia Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych- 26 października 2017 roku.

Prezydium złożyło również podziękowania Panu Adamowi Syldatkowi- Przewodniczącemu Komisji ds. rozwoju i współpracy za przekazanie protokołu ostatniego posiedzenia, a także przygotowanie roboczej wersji projektu pisma do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

UCHWAŁA NR 5/XI/IV/2017 KRK w sprawie niezwłocznego podjęcia działań w celu podwyższenia wynagrodzeń kuratorów sądowych od 01 stycznia 2017 roku.

UCHWAŁA NR 6/XII/IV/2017 KRK w sprawie niezwłocznego podjęcia działań w celu podwyższenia wynagrodzeń kuratorów sądowych od 01 stycznia 2018 roku.

UCHWAŁA NR 7/XII/IV/2017 KRK Z DNIA 20 CZERWCA 2017 ROKU
w sprawie wdrożenia działań na rzecz zabezpieczenia w budżecie na rok 2018 wydzielonych środków na awanse w grupie zawodowych kuratorów sądowych.

UCHWAŁA NR 8/XII/IV/2017 KRK Z DNIA 20 CZERWCA 2017 ROKU
w sprawie skierowania zapytań o uzyskanie informacji publicznej w zakresie liczby zawodowych kuratorów sądowych będących członkami związków zawodowych.

UCHWAŁA NR 9/XII/IV/2017 KRK Z DNIA 20 CZERWCA 2017 ROKU
dokonania zmian w formularzu statystycznym MS-S40 w części dotyczącej zmiany w sposobie wykazywania obciążenia pracą zawodowych kuratorów sądowych.

Odpowiedź dla RPO dotyczące ochrony praw osób niepełnosprawnych.

Opinia KRK na temat projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu opracowania rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 21 września 2017 roku.

Opinia KRK na temat projektu ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie Prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych oraz o zmianie ustawy- Kodeks Postępowania Cywilnego i niektórych innych ustaw.

Propozycja poprawki w zakresie rozwiązań uwzględnionych art. 26 pkt 10 projektu ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie Prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych oraz o zmianie ustawy- Kodeks Postępowania Cywilnego i niektórych innych ustaw.

Zapytanie dot. związków zawodowych.

Wystąpienie KRK do Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

* * * * *