Życzenia Noworoczne


30 grudnia 2017 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

nowy2018rok

.

* * * * *

Apel o wsparcie


20 grudnia 2017 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

poniżej zamieszczam apel z jakim zwraca się do nas Pani Aleksandra Z. Dobrzańska – wolontariusz i starszy kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Częstochowie.
Apel został skierowany w celu udzielenia pomocy finansowej na rzecz BUDOWY NOWEGO DOMU dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zamieszkującej dotychczas w Domu Pomocy Społecznej Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Umysłowo i Fizycznie w Broniszewicach – prowadzonym przez Siostry Dominikanki.

W tym szczególnym, przedświątecznym okresie, kiedy serca z życzliwością otwierają się ku pomocy słabszym i potrzebującym, dołączamy się do prośby i apelujemy o wsparcie.

*** administracja strony ***

 Apel o wsparcie

 Zostań darczyńcą

Strona DPS Broniszewice

* * * * *

Relacja z III Białołęckiego Biegu Wolności


19 grudnia 2017 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

01W niedzielę 10 grudnia 2017 r. na pamiątkę wprowadzenia stanu wojennego 13.12.1981r. i ku czci osób internowanych w tamtym okresie odbył się III Białołęcki Bieg Wolności.

Miasteczko biegowe jak zwykle zostało usytuowane przy murze okalającym więzienie na Białołęce, w którym w lach 1981-1982 przetrzymywano kilkaset osób walczących o wolność i demokrację. Jak za tamtych czasów nie zabrakło koksowników i kuchni polowej, a obecność wielu funkcjonariuszy Służby Więziennej w mundurach dodawała rangi wydarzeniu. Około południa usłyszeliśmy z głośników historyczne przemówienie generała Jaruzelskiego. Zawodnicy wystartowali ok. godz. 12.13, godzinę po oficjalnych obchodach rocznicowych przy tablicy upamiętniającej internowanych. Trasa prowadziła wokół Aresztu Śledczego i Zakładu Karnego na dystansie ok. 13 kilometrów (w trzech pętlach po 4,33 km).

W trakcie trwania biegu na scenie grał zespół muzyczny „Piramidy” z repertuarem nawiązującym do powagi wydarzeń stanu wojennego.

Pogoda w tym roku była przyjemna, momentami wyglądało nawet słońce.

W biegu wzięło udział blisko 500 osób, a na pełnym dystansie 13 km ukończyło go 441 uczestników. Najszybszy z czasem 45’45” był Grzegorz Kozłowski, a wśród kobiet niedościgniona okazała się Izabela Parszczyńska osiągając czas 50’10”.

W kategorii pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej i kuratorów sądowych bieg ukończyły 24 osoby – to dokładnie dwa razy więcej niż w pierwszym Biegu Wolności 2015 roku! Najszybszy wśród mężczyzn był po raz trzeci Grzegorz Kozłowski z Sochaczewa, funkcjonariusz Służby Więziennej w Areszcie Śledczym Warszawa – Służewiec, drugie miejsce zajął Robert Wójtowicz z Ostrołęki, a trzeci był Grzegorz Hajdukiewicz – kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie.

Wśród kobiet z branży, podium należało do kuratorów sądowych z okręgu Warszawy:

– pierwsze miejsce zajęła Anna Myślińska – starszy kurator zawodowy dla dorosłych w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ,

– drugie miejsce zajęła Małgorzata Pepławska- kurator zawodowy ds. rodzinnych i nieletnich w Sądzie Rejonowym w Legionowie,

– trzecie miejsce zajęła Berenika Sztandera- kurator społeczna ds. rodzinnych i nieletnich w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Woli.

więcej

* * * * *

Życzenia Świąteczne


17 grudnia 2017 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Wielkanoc 2017- życzenia KRK

więcej

* * * * *

Satysfakcja z pracy kuratorów sądowych. Studium teoretyczno-empiryczne


11 grudnia 2017 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Nakładem WYDAWNICTWA AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa, w 2017 r. ukazała się książka pt. Satysfakcja z pracy kuratorów sądowych. Studium teoretyczno – empiryczne.

Dr Ewa Grudziewska – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Przez prawie dziesięć lat pełniła funkcję społecznego kuratora sądowego, wykonując orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie. Autorka licznych publikacji naukowych poruszających problematykę kompetencji społecznych i zasobów osobistych osób wykonujących zawody z misją społeczną i przedstawicieli grup dyspozycyjnych społeczeństwa oraz zastosowania socjoterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą. Kierownik studiów podyplomowych Socjoterapia i Mediacja sądowa i pozasądowa w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

  • * * *

Recenzowana monografia stanowi studium nieopracowanego dotąd całościowo zagadnienia satysfakcji z pracy i znaczenia zasobów osobistych w pracy kuratorów sądowych. […] wyniki badań mogą być przydatne w tworzeniu programów profilaktycznych czy też interwencyjnych z podnoszeniem kwalifikacji i kompetencji zawodowych włącznie. Walorami pracy jest jej interdyscyplinarność analiz, bowiem wyniki badań lokują się w polu badań pedagogiki, pedagogiki resocjalizacyjnej, penitencjarnej, polityki społecznej, socjologii, psychologii, pracy socjalnej, teorii zarządzania i prawa.

Z recenzji

prof. zw. dr hab. Krystyny Marzec-Holki

Informacja o powyższej publikacji została zamieszczona na prośbę p.Joanny Marek-Banach z Wydawnictwa – Akademii Pedagogiki Specjalnej.

>> Informacje o książce na stronie wydawnictwa <<

* * * * *

Następna strona »