XI Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Ośrodków Kuratorskich w Jarocinie


11 października 2017 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

9624 familia dyplomy a6 09-2017 bez nazwisk

Sąd Rejonowy w Jarocinie zaprasza na XI Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Ośrodków Kuratorskich, który odbędzie się w dniu 18.11.2017r. w Jarocinie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. Franciszkańskiej.

Zgłoszenia powinny zawierać: dane osobowe uczestników, nazwę Ośrodka Kuratorskiego oraz telefon kontaktowy. Po zgłoszeniu drużyna otrzyma Regulamin Turnieju. Termin przesyłania zgłoszeń upływa w dniu 04.11.2017r. Zgłoszenia proszę kierować na adres familia.jarocin@wp.pl.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 625052976 lub 602375316.

Organizatorzy ogłaszają w tym roku KONKURS NA NAJLEPSZY TRANSPARENT, mobilizujący swoją drużynę do gry, zawierający element profilaktyczny! Forma wykonania dowolna!

* * * * *

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. akt Kp 4/15


5 października 2017 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

trybunalTrybunał Konstytucyjny w dniu 5 października 2017 roku rozpoznał wniosek Prezydenta RP o zbadanie zgodności ustawy z dnia 9 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o kuratorach sądowych z art. 121 ust. 3 i art. 122 ust. 1 w związku z art. 7 oraz art. 95 ust. 1 Konstytucji RP.

Prezydent we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego wskazał, że analiza przebiegu procedury ustawodawczej w odniesieniu do trybu rozpatrzenia przez Sejm senackich poprawek wzbudziła poważne zastrzeżenia co do dochowania konstytucyjnych standardów procesu legislacyjnego.

Trybunał orzekł, że „Ustawa z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych jest niezgodna z art. 122 ust. 1 w związku z art. 121 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

Trybunał rozpoznał sprawę w pełnym składzie. Zdania odrębne do wyroku zgłosiły – sędzia TK Małgorzata Pyziak-Szafnicka i sędzia TK Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz. Zdania te nie dotyczyły jednak merytorycznej strony rozstrzygnięcia, ale odnosiły się do niedopuszczenia do orzekania trzech sędziów.

Z wyrokiem TK można zapoznać się tutaj.

* * * * *

Zapraszamy na Konferencję do Krynicy Zdroju…


3 października 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

kierunek

Wzorem lat ubiegłych Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, Stowarzyszenie Sursum Corda w Nowym Sączu, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie oraz Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych przygotowują kolejną konferencję poświęconą problemom readaptacji, resocjalizacji i pomocy postpenitencjarnej.

W roku 2017 tematem wiodącym będzie wsparcie readaptacyjne w prewencji wykluczenia i recydywy. Wspólnie i przy udziale znakomitych prelegentów – prawników, naukowców i praktyków – uczestnicy konferencji będą zastanawiać się nad rolą pomocy postpenitencjarnej i jej wpływie na zjawisko wykluczenia oraz powrotności do przestępstwa. Poszukają nowych i sprawdzonych w innych częściach Polski rozwiązań i praktyk, które pozwalają skutecznie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, poddamy krytycznej ocenie dotychczas stosowane metody, spróbujemy wypracować rekomendacje.

więcej

* * * * *

W Zawierciu o przemocy domowej.


3 października 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

FzP
W dniu 26 października 2017 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu – sala 203 (mała sala kinowa) odbędzie się konferencja pt. Interdyscyplinarność jako fundament dobrych praktyk w systemie przeciwdziałania przemocy domowej, organizowana przez Fundację z Pomysłem z Zawiercia. Wśród prelegentów będą kuratorzy sądowi, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz lokalnych instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy.

Konferencja jest częśćią projektu Fundacji pn. „Szanuję-przemocy NIE stosuję”, współfinansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie. Uczestnicy konferencji podejmą próbę odpowiedzenia na pytanie, czy interdyscyplinarność to faktycznie fundament dobrych praktyk w systemie przeciwdziałania przemocy domowej.

Zapisy na konferencję, w której udział jest bezpłatny, odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stornie fundacji – tutaj. Liczba miejsc: 50.

Program Konferencji.

więcej

* * * * *

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy


2 października 2017 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

2_pazdziernika_12 października po raz kolejny świat obchodzi Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. Właśnie tego dnia przypada rocznica urodzin Mahatmy Gandhiego, przywódcy indyjskiego ruchu niepodległościowego oraz pioniera filozofii i strategii działania bez przemocy.

 

Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka tutaj

* * * * *

« Poprzednia strona