Raport Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości dotyczący obowiązku leczenia odwykowego od alkoholu


25 października 2017 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

imagesNa stronie internetowej Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości opublikowany został raport, autorstwa Moniki Horna-Cieślak pt. „Orzekanie oraz wykonywanie obowiązku leczenia odwykowego z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”.

Jak możemy przeczytać we wprowadzeniu:

„Niniejszy raport stanowi kontynuację podjętych już analiz, poprzez próbę kompleksowego i obszernego zbadania wspomnianej procedury. W odróżnieniu od wcześniejszych badań, niniejsza praca w sposób szczegółowy porusza nie tylko problematykę postępowania wykonawczego, ale także zagadnienia związane z postępowaniem rozpoznawczym, postępowaniem o zmianę orzeczenia o obowiązku leczenia odwykowego oraz podejmuje próbę oceny sytuacji osoby uzależnionej na końcowym etapie trwania obowiązku leczenia. Celem raportu jest także zbadanie efektywności funkcjonowania nadzorów kuratorskich orzekanych na czas trwania obowiązku leczenia a także opinii biegłych wydawanych na potrzeby toczącego się postępowania. Realizacji powyższych celów służyć ma analiza teoretyczna niezbędnych przepisów prawa oraz prezentacja wyników badania aktowego, dotyczącego orzekania oraz wykonywania obowiązku leczenia odwykowego”.

Z pełną treścią Raportu można zapoznać się tutaj

* * * * *