Ochrona danych osobowych – opinia KRK


20 października 2017 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

ppppKrajowa Rada Kuratorów, realizując ustawowe zadania, przedstawiła stanowisko na temat   projektu ustawy z dnia 12 września 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych.    Z prośbą o zaopiniowanie projektów ustaw dotyczących ochrony danych osobowych wystąpiła do Prezydium KRK Minister Cyfryzacji Pani Anna Streżyńska.

Krajowa Rada Kuratorów, uznając konieczność wprowadzenia uregulowań normujących kwestię uprawnień kuratorów sądowych do pozyskiwania a zarazem przetwarzania danych osobowych, pozytywnie zaopiniowała projekt, przedstawiając jednocześnie propozycje zapisów uzupełniających do przedłożonego projektu. Opinia KRK została opublikowana na stronie kurator.info i można zapoznać się z nią  tutaj.

* * * * *