Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. akt Kp 4/15


5 października 2017 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

trybunalTrybunał Konstytucyjny w dniu 5 października 2017 roku rozpoznał wniosek Prezydenta RP o zbadanie zgodności ustawy z dnia 9 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o kuratorach sądowych z art. 121 ust. 3 i art. 122 ust. 1 w związku z art. 7 oraz art. 95 ust. 1 Konstytucji RP.

Prezydent we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego wskazał, że analiza przebiegu procedury ustawodawczej w odniesieniu do trybu rozpatrzenia przez Sejm senackich poprawek wzbudziła poważne zastrzeżenia co do dochowania konstytucyjnych standardów procesu legislacyjnego.

Trybunał orzekł, że „Ustawa z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych jest niezgodna z art. 122 ust. 1 w związku z art. 121 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

Trybunał rozpoznał sprawę w pełnym składzie. Zdania odrębne do wyroku zgłosiły – sędzia TK Małgorzata Pyziak-Szafnicka i sędzia TK Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz. Zdania te nie dotyczyły jednak merytorycznej strony rozstrzygnięcia, ale odnosiły się do niedopuszczenia do orzekania trzech sędziów.

Z wyrokiem TK można zapoznać się tutaj.

* * * * *