Zajęcia z Marcinem Prusem w Ośrodku Kuratorskim nr 1 w Słupsku.


29 października 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Na prośbę kierownika Ośrodka Kuratorskiego nr 1 w Słupsku, dr. Pawła Kozłowskiego poniżej udostępniamy rekomendację zajęć prowadzonych przez Marcina Prusa, byłego reprezentanta Polski w siatkówce.

OK_slupsk4

Mistrzem Być – (niekończący się)
cykl zajęć
 z Marcinem Prusem
w ośrodku kuratorskim w Słupsku.

Młodzież z Ośrodka Kuratorskiego nr 1 – przy Sądzie Rejonowym w Słupsku bierze udział w cyklicznych zajęciach z Marcinem Prusem w ramach programów profilaktycznych „Sport – moim wyborem” oraz „Mistrzem być” już od listopada 2016 r. Spotkania są organizowane przy współpracy z pełnomocniczką Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki Panią Jolantą Szachnowską.

Działania Wielokrotnego Reprezentanta Polski w siatkówce są na tyle intrygujące i dają, nie tylko młodzieży, tak pozytywną energię i motywację do kreatywnych działań, że nasza współpraca trwa do dnia dzisiejszego i chcemy się tym z Wami podzielić.

więcej

* * * * *

Ostatnie pożegnanie Cezarego Tertela


25 października 2017 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

img,gcsi,B8B9BF7D34BF97BAB649E2CCC432CF935CF9992C,mpid,7,maxwidth,1366,maxheight,635Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 24.10.2017r. odszedł od nas nasz kolega Cezary Tertel.  Czarek był kuratorem wykonującym orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Ełku. Miał 36 lat. Zmagał się z ciężką chorobą. Zapamiętamy Czarka jako bardzo pogodnego i koleżeńskiego i pomimo choroby pozytywnie nastawionego do życia. Chętnie spotykał się w gronie kuratorów podczas biesiad kuratorskich.

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się w piątek 27 października o godzinie 13.15 w Kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku.

Koleżance Annie Tertel Kuratorowi Okręgowemu Sądu Okręgowego w Suwałkach w imieniu członków Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych składamy głębokie wyrazy współczucia z powodu śmierci syna.

Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych

 

Czarek przyjacielu!

Cały czas zadajemy sobie pytanie dlaczego?

Wybrałeś drogę, którą my dziś podążać za Tobą nie możemy. Pozostaniesz w naszych sercach na zawsze. Każdego września będziemy Cię wspominać, gdyż te wspomnienia, to najpiękniejsza rzecz jaką nam po sobie zostawiłeś. Dziękujemy Ci, że byłeś, że mogliśmy cieszyć się twoim towarzystwem. Żegnaj przyjacielu.

Organizatorzy i uczestnicy biesiad kuratorskich.

* * * * *

Raport Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości dotyczący obowiązku leczenia odwykowego od alkoholu


25 października 2017 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

imagesNa stronie internetowej Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości opublikowany został raport, autorstwa Moniki Horna-Cieślak pt. „Orzekanie oraz wykonywanie obowiązku leczenia odwykowego z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”.

Jak możemy przeczytać we wprowadzeniu:

„Niniejszy raport stanowi kontynuację podjętych już analiz, poprzez próbę kompleksowego i obszernego zbadania wspomnianej procedury. W odróżnieniu od wcześniejszych badań, niniejsza praca w sposób szczegółowy porusza nie tylko problematykę postępowania wykonawczego, ale także zagadnienia związane z postępowaniem rozpoznawczym, postępowaniem o zmianę orzeczenia o obowiązku leczenia odwykowego oraz podejmuje próbę oceny sytuacji osoby uzależnionej na końcowym etapie trwania obowiązku leczenia. Celem raportu jest także zbadanie efektywności funkcjonowania nadzorów kuratorskich orzekanych na czas trwania obowiązku leczenia a także opinii biegłych wydawanych na potrzeby toczącego się postępowania. Realizacji powyższych celów służyć ma analiza teoretyczna niezbędnych przepisów prawa oraz prezentacja wyników badania aktowego, dotyczącego orzekania oraz wykonywania obowiązku leczenia odwykowego”.

Z pełną treścią Raportu można zapoznać się tutaj

* * * * *

Ochrona danych osobowych – opinia KRK


20 października 2017 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

ppppKrajowa Rada Kuratorów, realizując ustawowe zadania, przedstawiła stanowisko na temat   projektu ustawy z dnia 12 września 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych.    Z prośbą o zaopiniowanie projektów ustaw dotyczących ochrony danych osobowych wystąpiła do Prezydium KRK Minister Cyfryzacji Pani Anna Streżyńska.

Krajowa Rada Kuratorów, uznając konieczność wprowadzenia uregulowań normujących kwestię uprawnień kuratorów sądowych do pozyskiwania a zarazem przetwarzania danych osobowych, pozytywnie zaopiniowała projekt, przedstawiając jednocześnie propozycje zapisów uzupełniających do przedłożonego projektu. Opinia KRK została opublikowana na stronie kurator.info i można zapoznać się z nią  tutaj.

* * * * *

Międzynarodowy Dzień Mediacji


16 października 2017 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

o-422083Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji obchodzony będzie w dniu 19 października 2017 r. Przykładem lat ubiegłych w tygodniu od 16 do 20 października 2017 r. obchodzony będzie tzw. Tydzień Mediacji.

Międzynarodowy Dzień Mediacji (Conflict Resolution Day) to ogólnoświatowe święto służące popularyzacji wiedzy związanej z metodami pokojowego rozwiązywania konflików (arbitrażu, mediacji, koncylidacji etc.).

W całej Polsce na Tydzień Mediacji zaplanowane zostały dyżury mediatorów w sądach, zakładach karnych, na Policji i w innych instytucjach.

W sądach organizowane będą spotkania sędziów z mediatorami, pełnomocnikami procesowymi oraz stronami postępowań sądowych, a także innymi przedstawicielami zawodów prawniczych.

Lista wydarzeń mediacyjnych na tydzień mediacyjny dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości tutaj.

* * * * *

Następna strona »