Rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich


27 września 2017 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

176D.U

27 września 2017 roku w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1784 zostało ogłoszone

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

* * * * *