Rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich


27 września 2017 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

176D.U

27 września 2017 roku w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1784 zostało ogłoszone

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

* * * * *

Rozporządzenie w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości opublikowane w Dzienniku Ustaw


20 września 2017 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

ppppW Dzienniku Ustaw, poz. 1760, opublikowane zostało  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

* * * * *

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.


20 września 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności,Kształcenie |

znak_crop NLNa prośbę Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytut Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie przedstawiamy ofertę, która dotyczy szkolenia z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Instytut Psychologii Zdrowia PTP oraz Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ PTP zapraszają Kuratorki i Kuratorów do udziału w Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Szkolenie w wymiarze 120 godzin przygotowuje do pracy w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pozwala na doskonalenie umiejętności w zakresie pierwszego kontaktu z osobą doświadczającą przemocy, osobą stosującą przemoc oraz z dzieckiem krzywdzonym.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – tutaj.

* * * * *

Projekt zmian w ustawie o kuratorach sądowych


15 września 2017 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

W związku z projektowanymi zmianami ustawy o ochronie danych osobowych, zaplanowano zmodyfikowanie przepisów wielu ustaw, w tym także
ustawy o kuratorach sądowych.
Projektowane zmiany w ustawie wprowadzają nowe przepisy oraz modernizują już istniejące. Planowana nowelizacja dotyka zarówno sfery przetwarzania danych osobowych kuratorów sądowych, aplikantów kuratorskich, kandydatów na aplikację, jak i przetwarzania danych osobowych przez kuratorów sądowych – w ramach wykonywania  ustawowych zadań.
Ze szczegółowymi informacjami na temat zmienianych ustaw, można zapoznać się na forum, klikając w poniższy odnośnik.

TUTAJ

* * * * *

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości o obowiązku leczenia odwykowego.


1 września 2017 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

stopalkoNa stronie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ukazał się raport pt. „Orzekanie oraz wykonywanie obowiązku leczenia odwykowego z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”, którego autorką jest Monika Horna-Cieślak.

Cytując za autorką – jednym z celów tego raportu było zbadanie efektywności funkcjonowania nadzorów kuratorskich orzekanych na czas trwania obowiązku leczenia, a także opinii biegłych wydawanych na potrzeby toczącego się postępowania”.

Oprócz teoretycznej analizy przepisów prawa badaniem zostały objęte akta sądowe i teczki kuratorskie w sprawach, w których orzeczony został obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu. Autorka po dokonanej analizie zebranego materiału przedstawiła wnioski i rekomendacje dotyczące wprowadzenia ewentualnych zmian w przepisach prawnych.

Z treścią całego raportu można zapoznać się tutaj.

* * * * *