Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości dotyczące kuratorów sądowych


25 lipca 2017 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

RPD-logo-z-godlem-mmRzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości podniósł problem braku precyzyjnych regulacji określających szczególny tryb postępowania kuratora sądowego, któremu sąd nakazał przymusowe odebranie dziecka oraz innych osób/służb współdziałających z kuratorem przy odbieraniu dziecka.

Brakuje rozwiązań, które w sposób precyzyjny określałyby kompetencje poszczególnych osób uczestniczących w procedurze odebrania dziecka: kuratora, osoby uprawnionej albo osoby lub przedstawiciela instytucji przez niego upoważnionej, funkcjonariusza Policji, pracownika organu opieki społecznej lub innej powołanej do tego instytucji, oraz zasady ich współpracy – zaznaczył Marek Michalak.

Więcej informacji na ten temat na stronie RPD tutaj

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości

* * * * *