Stanowiska Sygnatariuszy „Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych”.


24 lipca 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

prozumienie

Mając na względzie zobowiązania wynikające z udziału Krajowej Rady Kuratorów, jako jednego z sygnatariuszy w Porozumieniu Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych, udostępniamy poniżej, jako strona partnerska KRK, komunikat Porozumienia, odnoszący się do reformy sądownictwa i aktualnych wydarzeń.

W dniu 20 lipca 2017 r. Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych przyjęło stanowisko nr 9/2017 dot. apelu do Prezydenta RP o skorzystanie z prawa weta wobec ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa, o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym.
Wyrażono w nim nadzieję, że Pan Prezydent stanie po stronie prawa i demokracji.
Stwierdzono w nim m.in. także, że ustawy te zawierają przepisy sprzeczne z Konstytucją RP, naruszają zasadę trójpodziału władzy, godzą w niezależność sądów i niezawisłość sędziowską, prowadzą do upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości. Pozbawiają one obywateli prawa do sądu w rozumieniu art. 45 Konstytucji RP oraz art. 6 Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Podkreślono, że zmiany przewidziane w tych ustawach w żaden sposób nie usprawnią wymiaru sprawiedliwości, ale podporządkują sądownictwo władzy wykonawczej. W rękach Pana Prezydenta spoczywa los naszej Ojczyzny. Bez niezależnych sądów i niezawisłych sędziów nie będziemy demokratycznym państwem prawnym.

Pełna treść stanowiska znajduje się tutaj: prawnicyrazem.pl/aktualnosci/.

 

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych powstało 24 września 2015 roku. Zrzesza przedstawicieli samorządów radców prawnych i adwokatów, stowarzyszeń prawniczych i innych organizacji zrzeszających asystentów sędziów, doradców podatkowych, komorników sądowych, kuratorów sądowych, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, referendarzy sądowych, sędziów, urzędników i pracowników administracji sądowej oraz innych zawodów i środowisk prawniczych dokonali uroczystego podpisania deklaracji oraz regulaminu „Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych”.

Sygnatariusze Porozumienia to:

Krajowa Izba Radców Prawnych- obecnie przewodniczy Porozumieniu,
Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
Krajowa Rada Komornicza
Krajowa Rada Kuratorów
Krajowa Rada Notarialna
Naczelna Rada Adwokacka
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw
Polski Związek Pracodawców Prawniczych
Stowarzyszenie Notariuszy RP
Stowarzyszenie Prokuratorów RP
Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia
Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia
Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce
Stowarzyszenie Sędziów THEMIS
Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych
Związek Zawodowy Prokuratorów oraz Pracowników Prokuratury RP

* * * * *