Konferencja Samorządów Zaufania Publicznego.


12 czerwca 2017 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

3Z inicjatywy Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP oraz Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, w 2 dniu czerwca 2017 roku odbyła się w gmachu Senatu RP konferencja nt. Samorząd zawodowy gwarantem bezpieczeństwa jednostki.

Konferencja ta zgromadziła przedstawicieli szeregu zawodów zaufania publicznego. Obecni byli m.in. inżynierowie budownictwa, rzecznicy patentowi, lekarze, a także zawodów prawniczych, jak radców prawnych, adwokatów, komorników.

Środowisko zawodowych kuratorów sądowych reprezentowali przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów: przewodniczący Grzegorz Kozera, z-ca przewodniczącego Waldemar Saliński, sekretarz Renata Cieszko oraz delegaci z okręgu lubelskiego Lech Sobieszczuk i okręgu wrocławskiego Aleksander Samek. W posiedzeniu uczestniczył także prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji PROBARE Andrzej Martuszewicz.

więcej

* * * * *

RZECZNIK PRAW DZIECKA POWOŁAŁ ZESPÓŁ DS. OPRACOWANIA STANDARDÓW PRACY OŚRODKÓW KURATORSKICH.


12 czerwca 2017 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

IMG_9912W siedzibie Rzecznika Praw Dziecka odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. opracowania standardów pracy ośrodków kuratorskich. Skierowanie do ośrodka kuratorskiego jest nieizolacyjnym środkiem wychowawczym określonym art. 6 pkt 6 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1654). Do pracy w zespole Rzecznik Praw Dziecka zaprosił kuratorów sądowych, w tym osoby wytypowane przez Krajową Radę Kuratorów.

Pracom zespołu przewodniczy Pani Agnieszka Rękas- główny konsultant ds. prawnych w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, a zespół będą tworzyć:

więcej

* * * * *

Ostatnie pożegnanie Iwony Czerwonki.


8 czerwca 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

kwiattyPoniżej udostępniamy smutną informację, otrzymaną od Pani Anny Przysiężniak- Kuratora Okręgowego w Zamościu o śmierci

Śp. Iwony Czerwonki

kurator specjalisty w I Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 10 czerwca i rozpoczną się o godz. 14:00 mszą świętą, która zostanie odprawiona w kościele pw. Serca Jezusowego w Tomaszowie Lubelskim.

Ostatnie pożegnanie śp. Iwony Czerwonki

więcej

* * * * *

« Poprzednia strona