Projekt w sprawie wynagrodzeń na ścieżce legislacyjnej.


28 czerwca 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

RCL_logo
Na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny” został zamieszczony projekt z dnia 27 czerwca 2017 roku rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

Projektowana nowelizacja przewiduje wzrost mnożników kwoty bazowej w odniesieniu do każdego ze stopni służbowych kuratorów oraz aplikantów kuratorskich o 0,03 procent kwoty bazowej. Projektodawca nadto zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. wynagrodzeń.

* * * * *